söndag 10 januari 2010

Ynkligt Ylva Johansson!

I morgonmagasinet i TV4 idag diskuterades vårdnadsbidraget. Tyvärr befäste Ylva Johansson den alltmer tydliga bilden av S som ett ynkedomens parti.

Två saker var slående:

1. YJ påstod att vårdnadsbidraget tar pengar från förskolorna. Om hon syftar på de något grumliga uppgifter om förskolor på Järvafältet som fått slå igen på grund av för få barn (någon rimlig koppling till enbart vårdnadsbidraget finns inte, utan man måste även se till allmänt sjunkande antal små barn efter en längre tids "baby-boom") så faller hela resonemanget. Se tidigare blogg!

2. Medan representanten för KD lät YJ tala till punkt, drog sig socialdemokraternas representant inte för att avbryta och försöka överrösta den hon debatterade med.
Det påminner starkt om den klassiska anmärkningen i talmanuskriptet: "svaga argument, höj rösten!"

Sanningen är den att YJ och socialdemokraterna sitter fast i sina egna dogmer. Liksom de pengar som skattebetalarna får behålla uppfattas som något som egentligen skulle hamnat i statens eller kommunens skattkista, så tycks man på fullt allvar anse att alla medel som går till barnomsorg måste gå till förskolor. Och det framförs som vore det ett slags stöld. Det är däremot sant att man i en kommun som Lidingö ger varje verksamhet (förskola eller familjdaghem) ersättning per barn. När det blir färre barn blir det mindre ersättning; antalet barn som får omsorg med hjälp av vårdnadsbidrag är dock mycket litet i förhållande till de barn som går i någon form av förskoleverksamhet.

YJ påståd också att vårdnadsbidraget med automatik leder till större barngrupper i förskolan. Det är kanske sant om kommunen envisas med ett antikverat budgeteringssystem där förskolan får en pott med pengar oavsett hur många barn som är inskrivna. På Lidingö har förskolorna kunnat bibehålla en tillfredsställande gruppstorlek och antal barn per vuxen just genom att ges ersättning per barn. Om YJ och socialdemokraterna vore konsekventa skulle de även klaga på tillskott av nya barn i förskoleverksamhet: med deras rambudget system leder med automatik till stora barngrupper och många barn per vuxen...

Men - i ärlighetens namn - konsekvens är ju inget honnörsord i Monas parti!!


---
Se även DN

---

Inga kommentarer: