onsdag 10 februari 2010

Argumentationsanalys - en oenig opposition

I dagens SvD gör Sanna Rayman en fascinerande analys av den rödgröna oppositionens argumentation mot KDs Göran Hägglund i frågan om kvotering, politikers styrande över familjerna och vårdnadsbidraget.

Så osammanhängande och motsägelsefullt som oppositionsalliansen uppträder - och inte bara gentemot varandra, utan även gentemot sina egna förslag så kan det vara svårt att tro att utsagorna är sanna, men eftersom det går att läsa originaluttalandena så inser man att verkligheten överträffar alla tänkbara satirer av makthungriga men substanslösa oppositionspolitiker!

---

Se även tidigare blogg

Inga kommentarer: