söndag 21 februari 2010

Betydelsen av ett friare Sverige

I Stockholm skyr vänstern inga argument för att skrämma väljarna med Vårdval Stockholm - allt är ont enligt oppositionen. Att undersökningar bland invånarna säger något annat och att olika vårdköer minskar när tillgängligheten ökar, det viftas bort som oväsentligheter. I det rödgröna hälsovalet försvinner den fria etableringsrätten - men samtidigt påstås att de enligt vänsteroppositionen "onödiga" mottagningarna inte ska stängas...

Tidigare har den snabba minskningen av kötiden för utredning av läs- och skrivsvårigheter påvisats.

I dagens ledare i DN beskrivs hur fri etableringsrätt på flera håll i sjukvården gagnat patienterna utan att kosta mer - i varje fall inte om man anser att sjukvårdskostnader ska motas med köer; snarast har utbudet att kvalitet ökat vad gäller olika hjälpmedel i Skåne.

"Ett år senare blev det fritt fram för ögonkliniker. I fjol opererades 19.400 stockholmare för grå starr, 6.000 fler än året före. På fyra kliniker är väntetiden nere i en månad för den som har remiss.

Naturligtvis ökar kostnaden för landstinget, notan för gråstarr blev 30 miljoner mer än budgeterat. Men det är pengar som skulle ut förr eller senare i alla fall. Människor opererar inte ögonen för skojs skull."


"Enligt www.vantetider.se ligger bland andra Avesinas klinker i Stockholm city, på Kungsholmen och i Södertälje på över 13 veckors kötid – det vill säga bortom vårdgarantin. Tillgängligheten är lika dålig i Umeå, Skellefteå, Örnsköldsvik och i Sundsvall–Härnösand där hörselvården drivs i landstingsregi. I Stockholm är den upphandlad i monopolklump.

I Skåne däremot är väntetiden max fyra veckor hos 27 olika audionommottagningar, varav 26 är privata företag. Den enda övriga hörselmottagning som har lika hög tillänglighet är Värnamo sjukhus."

"I Stockholm prövas en annan modell i liten skala, fritt val. Det betyder att den hörselskadade, eller funktionsnedsatta, får en rekvisition som hon själv kan köpa sitt hjälpmedel med var hon vill. Summan är den samma som landstingets val hade kostat. Sedan är det upp till den enskilde att lägga till mer för en bättre modell.

I den utvärdering som gjorts är de medborgare som fått välja själva mycket nöjda, de har hittat hjälpmedel med bättre funktion. Mer än hälften har lagt till egna pengar. De som unnade sig bättre hörapparater betalade i snitt 11.000 kronor för det. Medan den som köpte annat än standardrullatorn lade till 760 kronor."

---

Se även
Gerdaus skolblogg
Kent Persson
Paul Lindquist
Paul Lindquist

---

Se även tidigare bloggar:
Oppositionen lovar mer planekonomi i vården
Ökat inflytande för verksamheterna - det är pudelns kärna

Inga kommentarer: