lördag 20 februari 2010

FP har vaknat i frågan om IT i skolan!

Redan i höstas manade moderaterna Mats Gerdau, Betty Malmberg och Maria Stockhaus till satsning på IT i skolan (SvD):
Ta fram en nationell strategi för IT i skolan. Vi behöver en gemensam vision om vart vi ska och hur det ska gå till. Datorklassrummen kanske ska bannlysas och 1-till-1-modeller vara det självklara inom 5 år?

• Se till att digital kompetens blir en naturlig del i all lärarutbildning.

• Utvidga Lärarlyftet. I våras fanns endast en (1!) kurs om IT i undervisningen av totalt sett flera hundra. Över 250 miljoner kronor finns över för Lärarlyftet i år. Använd dessa till kompetensutveckling inom IT-området.

• Lyft fram goda exempel på skolor och kommuner (t ex Falkenberg, Jönköping och Nacka) som andra kan inspireras av.

• Ta initiativ för att göra bra digitala läromedel tillgängliga för lärarna och eleverna. Öppna SVT:s register och digitalisera museernas kulturskatter.

• Ändra lagar och regler så att modern teknik kan användas fullt ut för att förnya undervisningen. Idag är distansundervisning i princip förbjudet på grundskolan och gymnasiet, trots att tekniken skulle göra det möjligt för elever att exempelvis läsa kurser som inte finns på den egna skolan.

• Se till att Nätskolor får starta. Vissa elever vänder tidigt skolan ryggen kommer inte till skolan ens någon dag i månaden. I hela landet handlar det om tusentals ungdomar som sällan eller aldrig är i skolan, vilket inte är acceptabelt. Även dessa unga måste bli sedda och hjälpta till kunskaper. Många av dem kan man nå med moderna hjälpmedel och på ungdomars egna villkor. Det fungerar i England och skulle kunna fungera också i Sverige. För att inte missförstås vill vi poängtera att professionella lärare som har särskild kompetens inom denna pedagogik behövs och att målet är att få dem tillbaka till skolan igen.


I gårdagens SvD skrev Camilla Lindberg (FP) om vikten av att IT ska finnas i skolornas schema, men mest som ett teknikämne. Den moderata insikten om att IT är ett verktyg för hela skolan verkar inte ha fått fäste inom FP.

Den sannolikt viktigaste faktorn för att göra IT till ett naturligt och framgångsrikt verktyg i skolan är att lärarna är förtrogna med det, känner trygghet i användandet och upplever att det är något som höjer kvaliteten både för elever och lärare. Därför är satsningar på "datorisering" av lärarkåren A och O!

På Lidingö har framgångsrika satsningar på ökat stöd till elever med läs- och skrivsvårigheter bland annat omfattat uppbyggnad av ett "skoldatatek" - ett resurscentrum med datorer försedda med utvärderad programvara till hjälp för dessa elever. Men det centrala i denna del av det utökade stödet var ändå utbildning av handledare som i sin tur utbildar, instruerar och ger support till lärare som successivt lär sig att använda redskapet.

Satsa på IT genom att satsa på lärarnas kompetens - det ska vara stimulerande inte bara för eleverna...

---

Gerdaus skolblogg

---

tidigare blogg: Fortsatt satsning (M) på Lidingös unga

---

Inga kommentarer: