onsdag 17 februari 2010

Gör Skolverket någon nytta?

Min fråga börjar bli lite sliten, men tyvärr inte inaktuell:

Vilken nytta har vi av Skolverket?

Jag har tidigare bloggat om konstigheter och brist på vetenskapligt förhållningssätt i från Skolverkets sida. Men det finns säkert många dugliga anställda på Skolverket som jobbar hårt och åstadkommer förbättringar i den svenska skolvärlden. Att döma av det som hörs och syns utåt är det inte de som får komma till tals. Det har varit en rad uppseendeväckande uttalanden och grundlösa påståenden.

Paul Lindquist påpekar diskriminerande aspekter ur ett sant neutraltgenusperspektiv.

Kraftigt sänkt ersättning till privata skolor

Dåligt grundade påståenden om betygsättning

Ej vetenskapligt grundade påstående om socioekonomisk status och skolresultat

Om paragrafer eller elevernas resultat ska följas upp

Ett annat exempel här på Lidingö är att Skolverket gav Hersby Gymnasium skarp kritik för att man i samband med skolresor tagit ut en avgift för gemensamma fritidsaktiviteter och måltider som inte ingår i skoldagen. Först när rektorn överklagat till den då nybildade Skolinspektionen undanröjdes beslutet som inte hade laglig grund!

Så till veckans händelse: Skolverkets "experter" föreslår att antiken och medeltiden spelat ut sin roll - sammanfattat av PJ Anders Linder i SvD:
Det finns inte tid för allt gammalt tjafs nuförtiden, menar förlagsställarna: Därför bort med greker och romare, vikingar och korsfarare. I stället ska det vara fokus på 1900-tal, industrialism, kolonialism och avkolonisering och så naturligtvis postmoderna utläggningar om historieskrivning som maktutövning.

TIll all lycka har dock Alliansregeringen förklarat att Skolverkets förslag inte kommer att släppas igenom!

---

SvD, DN

Inga kommentarer: