torsdag 11 februari 2010

Höjda krav på lärarutbildningar

I dagens DN skriver högskole- och forskningsministern Tobias Krantz att kraven nu höjs både på lärarutbildningar och lärarstudenter. Det som redovisas i artikeln är att alla lärarutbildningar måste ansöka om examensrätt på nytt. Det kan ju i och för sig vara bra, men ännu viktigare än sådana formaliteter är ju att innehållet i utbildningarna är mer adekvat och - som jag tidigare påpekat - att det blir en koppling mellan lärares olika ämnesinriktningar och den forskning som pågår.

Vidare är det farligt att låsa fast läraryrket till en enda ingångsväg, dvs enbart via regelrätt lärarutbildning. Det vore önskvärt att det framför allt för gymnasielärare vore en ansenlig merit med forskarutbildning i ett huvudämne i undervisningen. En alltför rigid utformning av formella krav för lärarbehörighet omöjliggör sådana karriärväxlingar. I svensk högre utbildning är det dåligt med förutsättningarna för karriärväxlingar. Med större öppenhet för olika ingångar i läraryrket skulle både högskoleväsende, skola, samhälle i övrigt och inte minst alla individer tjäna mycket!

---

SvD

tidigare bloggar:
Ett skolpolitiskt credo
Formell och reell lärarbehörighet
Kunskap, Frihet, Trygghet

1 kommentar:

Carneholmbaggis sa...

När jag gick genom LH Kristianstad sa man till oss att vår utbildning är som till potatis; duger till nästan vad som helst. Är det det du menar med olika ingångar?
Vi som gick där var alltifrån nybakade studenter till utbildade läkare.
Nu är jag en gammal mosig potatis, pensionerad spec.lär. med isiga minnen av ambulering i Ålands skärgård.