söndag 7 februari 2010

Mer om Sjukförsäkringen och Försäkringskassan

I en ledare i dagens DN resoneras kring förhållanden som kan vara starkt bideragande orsaker till de våldsamma reaktioner som kommit i samband med Alliansregeringens reformering av sjukförsäkringsreglerna.

I en två år gammal rapport från Försäkringskassan framgår att många uppfattar sjukersättning som en rätt kopplad till den egna uppfattningen av arbetsförmågan. Jag skulle vilja tillägga att ännu fler förefaller tro att sjukersättningen är en ersättning som betalas ut på grund av sjukdom och att läkarintyget stadfäster detta. Att intyget handlar om vilken diagnos som är aktuell och att frågan om arbetsförmågan bara är bedömning där Försäkringskassan är den instans som slutligen fattar beslutet, det förefaller ytterst få vara medvetna om.

DN sammanfattar en väg mot tillfrisknande (!) i några punkter:
Det man skulle önska sig är tre ting:

1. Ett värdigare och mer empatiskt bemötande från Försäkringskassans sida vid avslag.

2. Ett bättre ansvarstagande från läkarnas sida där de slutar skriva underlag för sjukintyg som de själva inte tror på så att de inte skjuter över ansvaret till kassan. Samt att de är noga med att påpeka för patienten att beslutet om sjukskrivning inte gömmer sig i deras bläck.

3. Ett större ansvar bland politiker, opinionsbildare och medier att inte lura människor att tro att sjukförsäkringen är något annat än den är. Och att försöka förklara att ett avslag inte är något misstroende mot personen eller hennes lidande, utan en arbetsförmågebedömning utifrån en tro på att människan trots hennes svårigheter kan utföra ett arbete.

---

Som en kommentar till punkt 2, skulle man ju kunna tänka sig att läkaren intygar det som undersökningar och medicinskt ställningstagande ger täckning för: dvs vilken diagnos det rör sig men inte något specifikt ställningstagande till arbetsförmågan...

---

Tidigare blogg med kommentarer

---

3 kommentarer:

Björn Lindberg sa...

Hej! Jag kände det nödvändigt att kommentera DNs ledare.
Kan du svara på varför politiker (även M) inte tar upp själva försäkringsfrågan? Jag anser att aliansen i onödan tappar förtroende. Försäkringen är inte speciellt heltäckande för alla som själva anser sig sjuka (även med läkarintyg) och inte anser sig arbetsförmögna.

Björn Lindberg

Kommentarer till DN ledaren 7 feb
ÄNTLIGEN! Förtsa gången på snart tio år som jag sett media ta upp detta perspektiv av problemet. Jag förstår inte varför politikerna missar detta. AFL kan ge ersättning vid nedsatt funktion och aktivitetsinskränkning, på grund av sjukdom, med nedsatt arbetsförmåga som följd. Hoppas detta blir inledningen till att debatten nu istället handlar om själva försäkringen(den är inte så bra som man tror) istället för de sjukskrivna. Alla som har rätt till ersättning enligt försäkringen ska givetvis ha det.


Varför tar inte politikerna debatten om försäkringens utformning och lagen, AFL? Kan hända är det ett politiskt känsligt område och allt för omfattande att förändra? Är det rätt att vården har skyldighet att förse kassan med medicinska underlag?(förmåga att arbeta vid sjukdom). Så mycket som 75% av underlagen från vården är skrivna så att de inte kan användas i bedömning för ersättning. Detta beror till stor del på okunskap hos läkarkåren om sjukförsäkringen och vad det är som förväntas av läkarna. I andra typer av försäkringar görs bedömningar av specialister, så bör det vara även i denna, på flera sätt, mycket betydelsefulla försäkring.

Bunny sa...

Är detta rimligt...?

http://katidis.wordpress.com/2010/02/03/status-med-forsakringskassan-3-feb-2010/

Mvh

Lars Björndahl sa...

Björn: ett kort svar varför debatten inte handlat om kärnfrågan: oppositionen har ju i praktiken accepterat hela reformen (har inga alternativa förslag i sina budgetförslag) men vill i debatten framstå som motståndare (det är ju valår). Jag och många andra i M har ju försökt lyfta fram sakfrågorna...

Bunny: jag har läst din beskrivning av hur dina kontakter med Försäkringskassan varit. Det var skrämmande läsning. Även om det skulle varit så att du på grund av tidigare kontakter reagerat häftigt ibland så ska Försäkringskassans tjänstemän vara professionella och kunna hantera situationen utan att ytterligare kränka dig!!!