tisdag 2 februari 2010

Miljöpartiet och verkligheten - igen

Vad är en miljöpolitik som tål verklighetens ljus? Frågan borde ställas oftare - inte minst av media.

I dagens SvD skriver PJ Anders Linder om de svindlade gapen i MPs politik på energiområdet.

Att snabbavveckla kärnkraften leder till stort bortfall av elenergi som enligt MP ska ordnas med energisparande och vindkraft. Men man saknar ett trovärdigt scenario för hur sparandet ska gå till – och redan regeringens mål för hur mycket vindkraften ska byggas ut är orealistiskt högt.

---

Se även Sofia Arkelstens blogg om den nya skriften om framtiden där hon formulerat sig i klimat- och miljöfrågor.

---

Jag har tidigare resonerat om MP i Stockholm där man resonerar i surrealistiska termer om hur invånarna ska tvingas till underkastelse...

---

Inga kommentarer: