tisdag 9 februari 2010

Om skolmatsupphandlingen på Lidingö

Stadens tjänstemän börjar närma sig slutet av arbetet med att fastställa de kriterier och krav som ska finnas med i den kommande upphandlingen av skolmaten. Eftersom det strider mot EU-regler och svensk lag att publicera de exakta kriterierna i förväg är det bara möjligt att just nu ange inriktningen i stort. Det är dock klart att Lidingöbornas och i synnerhet föräldrarnas bidrag varit av stor betydelse, liksom synpunkter från ansvariga i de olika skolenheterna.

Det ska vara möjligt för en entreprenör att lägga bud på i huvudsak ett skolområde, vilket ökar möjligheterna för mindre entreprenörer att överväga att deltaga.

Jämfört med den dagens avtal handlar det om begränsning av användning av hel- och halvfabrikat så att mer måltider lagas från grunden med bra råvaror. Inslaget av ekologisk mat är svår att reglera i krav på andelar, inte minst därför att tillgången kan variera när mängderna som krävs är stora.
Matsedeln ska inte behöva detaljplaneras långtid i förväg utan ge möjlighet till såväl anpassning till variationer i utbudet på råvaror som tillagning av icke utnyttjad mat följande dag.

Krav kommer att ställas på matmiljön, att erbjuda Bregott som komplement till Lätta och att onödigt socker inte ska förekomma i mellanmål. Givetvis ska inte GMO och antibiotika finns i kött som serveras; inte heller ska röd eller gullistad fisk serveras.

I utvärderingen av upphandlingen är det inte bara fokus på pris utan även på kvalitet. Uppföljningen av upphandlingen ska göras regelbundet och fokusera mycket på kvaliteten.

Upphandlingen kommer att annonseras ut under första kvartalet i år och utvärdering av anbuden ska vara klara före sommaren med beslut om leverantörer i augusti så att de nya avtalen kan gälla från 1 januari 2011.


----

Se även bloggen Bra Skolmat

tidigare bloggar:
Mål för upphandlingen
Lika villkor
Inbjudan föräldramöte
Föräldramöte december 2009

---

Inga kommentarer: