torsdag 11 februari 2010

Oppositionen lovar mer planekonomi i vården

I ett synnerligen grumligt utspel lovade oppositionen i Stockholms Läns Landsting igår att både ha kvar och slopa det fria valet i Vårdval Stockholm. I sin okuvliga kamp skyr man inte medlen: det ska heta Hälsoval, inga vårdcentralen eller husläkarmottagningar ska stängas, men politikerna ska ända bestämma var de ska finnas - den fria etableringsrätten slopas. Det framgick även att det var bostadsområdets politiskt uppmätta socioekonomiska status som skulle vara en grund för mottagningens ersättning, inte individens behov, utan kollektivets uppfattade status.

Det är tyvärr ett mycket typiskt utspel från vänsteroppositionen: ingen tydlig vision, acceptera i praktiken redan genomförda reformer (därför att de sunda), men erkänn inte fördelarna utan använd "nyspråk" och fluffiga formuleringar för att dölja den egna kursändringen, men lägg sedan några ändringar i syfte att överföra makten från invånarna till politikerna!

Något annat intryck än att oppositionen är tomhänt får man inte. Alliansen har genomfört Vårdval Stockholm men fortsätter att utvärdera och överväga justeringar där man ser att det inte fungerar. Oppositionen försöker hela tiden uppfinna problem - tidigt var man bland annat ute och larmade om vårdcentraler som måste stänga (vilket inte var något nytt på grund av Vårdval Stockholm). Ropen om orättvisor handlar om att försöka röstmaximera, inte om genuin omtanke om invånarna - i så fall skulle man väl vilja stänga alla dessa "orättvisa" mottagningar?

---

SvD, DN, DN, DN, Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: