fredag 5 februari 2010

Sjukförsäkringsdebatten, Lidingö Hospice - saklighet eller populism; facit

I dagens SvD berättas om ett inslag i Rapport där man tagit ny kontakt med några kvinnor som i december intervjuats om sin oro inför de nya reglerna.

Sammanfattningsvis blev det inte som oppositionen utmålade det. Försäkringskassan konstaterar att bedömningar av cancersjukas arbetsförmåga inte bedöms strängare nu än tidigare. Inte ökar det oppositionens trovärdighet...

Lokalt på Lidingö har S varit drivande i en kampanj som går ut på att vi moderater skulle vara på väg att lägga ner en avdelning på sjukhemmet som bedriver hospice-verksamhet. Man har även påstått att verksamheten har varit avancerad (dvs läkarledd och under Hälso- och Sjukvårdslagen) och inte basal (som i och för sig har möjlighet till läkarkonsultationer och som lyder under Socialtjänstlagen). Att den läkare som landstinget ställt till förfogande som konsult inte förstått att en sjukvårdshuvudman (landstinget) inte kan skicka en remiss för fortsatt sjukvård till en kommunal inrättning visar bara på okunskap om vad Hälso- och sjukvårdslagen lägger för ansvar på sjukvårdsinrättningar och läkare som arbetar inom dessa.

Sammanfattningsvis har en oberoende utredning target="blank" klarlagt förhållandena och pekat på oklarheter om ansvar mm samt hur verksamheten bättre kan förankras som basal palliativ vård och personalens kompetens komma fler Lidingöbor till del.

---

På ett sätt är det uppmuntrande att politiken är så bra att oppositionen måste hitta på något att opponera mot. Men djupare sett är det ett farligt spel S sysslar med: det undergräver demokratin och ger viss legitimitet åt andra politiska rörelser där man i syfte att vinna väljare och makt är beredda att gå långt ifrån vad som är sant. Har S inga egna förslag som tål dagens ljus?

---

se även tidigare bloggar

om sjukförsäkringen: 1, 2, 3, 4

om Lidingö Hospice: 1, 2

---

Inga kommentarer: