lördag 13 februari 2010

Ska SIDA prioritera verksamhet eller administration?

SIDA har föreslagit att två verksamheter, i Irak respektive Afganistan, skulle dras in i stället för andra besparingar. Alliansregeringen med biståndsminister Gunilla Carlsson i spetsen har ingripit för att förhindra detta. SIDAs ledning hade lagt förslaget, stött av fackföreningarna, för att förhindra neddragning av administration främst i Sverige.

Min gamla fråga har alltså åter blivit aktualiserad: Vilken nytta gör SIDA?

---

SvD, DN, DN

---

Inga kommentarer: