måndag 15 februari 2010

Skolpolitiken i Stockholm - bravo Alliansen!

I dag på Politikerbloggen beskriver fyra företrädare för Stockholmsalliansen dess manifest för skolpolitik:

Vi politiker ska inte detaljreglera Stockholms skolor

Inför nästa mandatperiod vill vi fortsätta med att sätta kunskapsmål, trygghet och studiero samt lärarnas status i fokus. Rektorer ska få leda. Lärare ska få undervisa. Elever ska få lära.

Det ska vara möjligt för lärare att göra karriär och få mer avancerade uppgifter. Därför inrättar vi två typer av karriärtjänster – lektorer och utvecklingslärare. Det ska också vara möjligt för lärare att forska vid sidan om sin tjänst. Den förändrade lärarutbildningen är ett steg i rätt riktning för att förbättra läraryrkets status.

Rapporten ”Framgångsrika skolkommuner”, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterade i december, identifierar åtta framgångsfaktorer. De två högst rankade är att skolan har bra ledare och att kompetenta lärare lyfts fram. På politisk nivå handlar framgångsfaktorerna om att det ska finnas en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän.

I allt väsentligt gäller detta även Lidingö och den utveckling av förskola och skolan som vi strävar efter. Lidingös förskolor och skolor tillhör landets bästa, men det är ingen anledning till att sätta sig ner och vara nöjd och låta tiden gå...

---

Bland tidigare bloggar:

Moderat skolpolitik: Kunskap, Frihet, Trygghet

Ökat inflytande för verksamheterna

Ett skolpolitiskt credo

Gymnasielektorn på väg!

Höjda krav på lärarutbildningar

---

Inga kommentarer: