söndag 7 februari 2010

Teach first - främst för äldre elever

Enligt en artikel i SvD vill S inte satsa på lågstadielärare utan hänvisar till ett välgörenhetsprogram i Storbritannien -"Teach First" - där studenter på högskolor ställer upp och hjälper skolor i eftersatta områden. Men det man tydligen inte är så informerad om inom S är att detta helt domineras av secondary school, dvs från 11 år och uppåt.

Det som lågstadieläraren ska göra, är inte att undervisa den mer komplicerade matematiken på högstadiet eller i gymnasiet. Det handlar om de fyra räknesätten för att uttrycka det förenklat. För att klara det behövs knappast högskolestudier i matematik - men däremot goda praktiska kunskaper i pedagogik!

Visst är Teach First ett utomordentligt initiativ som även kan locka pedagogiskt begåvade högskolestudenter att bli lärare. Men att ge stöd till vissa eftersatta skolor är inte det samma som att höja standarden i hela landet!

Men det verkar som om S både har insett deras egen skolpolitik barkar käpprätt fel, men i avsaknad av egentliga visioner för skolan kommer man mest med "motförslag" för formens skull.

----

Inga kommentarer: