torsdag 25 februari 2010

Vårdköer och Skolresultat - hjälper samma medicin?

Centerpartiet har nyligen föreslagit extramiljarder till skolor som förbättrar sina resultat på liknande sätt som landsting som minskar vårdköerna fått dela på extramedel.

Även om extra resurser till skolan alltid är välkomna så är ju skillnaderna mellan vårdköerna och skolresultaten principiellt olika. I vården har det skapats köer av patienter som inte får vård i tid. Då kan landstinget med extra resurser, övertid och kontrakt med andra vårdgivare,öka den "mängd" vård som ges och på så sätt ge fler patienter vård tidigare. I skolan är det inte på det sättet: det finns en en kö av elever som står och väntar på att få komma in till läraren och få den dos kunskap som saknas.

Av den debatt som pågår om kvaliteten i skolan har det framgått att det är mindre en fråga om resursbrist. Lärarutbildningens nedrustades av skolminister Persson och ända sedan 1970-talet har vänstern agerat för att få bort kunskapsmål och betyg.

Förvisso sjösätter Alliansregeringen ny lärarutbildning. Omdömen som får vara betygslika är införda och betyg kommer även. Positiv effekt av ändrad lärarutbildning kommer att dröja, precis som de negativa effekterna av Perssons nedvärdering av kunskap dröjde. Med det perspektivet är alltså lärarlyftet det mest angelägna för att reparera politiska försyndelser från decennier tillbaka. För närvarande är kostnaden betydande för de enskilda enheterna och inte helt försumbara för individerna. Därför behövs extra miljarderna bäst för att förstärka lärarlyftet. En inte minst viktig del vore att göra det möjligt för högstadie- och gymnasielärare att förkovra sig med forskarutbildning!

Och kom håg: det är inte lärarna det är fel på, utan de förutsättningar det givits av kunskapsföraktande politiker!!

Ett annat generellt viktigt utvecklingsmål för skolorna är IT, som både kräver investeringar i utrustning och i kunskapsuppbyggnad hos lärarkåren.

----

tidigare bloggar -
ett skolpolitiskt credo
Höjda krav på lärarutbildningar
Ja till höjd lärarkompetens

Mark Klamberg om fler forskare i Stockholms skolor.

SvD

Inga kommentarer: