torsdag 4 februari 2010

Vårdnadsbidrag på Lidingö - hur gick det 2009?

Lidingö införde hösten 2008 helt vårdnadsbidrag för föräldrar som inte utnyttjar annan skattefinansierad barnomsorg eller andra offentliga understödsformer i enlighet med lagen. Socialdemokraterna utmålade detta som förskolornas undergång - tydligen hade man inte större förtroende för kvaliteten i den verksamheten än att man trodde att föräldrar skulle lämna de offentligt subentionerade institutionerna som en man.
Så blev inte fallet. I de allra flesta fall handlar det om föräldrar som förlänger tiden med det egna barnet med några månader.

Detta är den stora skillnaden mellan moderater och socialdemokrater: tilltron till de enskilda individerna, här familjerna, att fatta beslut om hur vardagen ska se ut. Familjedaghem (numera kallade Pedagogisk Omsorg) och Förskolor erbjuder verksamhet av hög kvalitet, men det är inte orimligt att ge föräldrar förbättrade möjligheter att under längre tid än föräldrapenningen tillåter ta ansvar för sina egna barn.

Under 2009 utbetalades i genomsnitt 31 vårdnadsbidrag varje månad, dvs i genomsnitt var det varje månad 31 barn som togs omhand på ett individuellt sätt. Det är inte många - i Lidingös barnomsorg finns ungefär 2900 barn (uppskattningsvis ca 1200 i åldrar motsvarande vårdnadsbidragets åldersgrupp).

Vårdnadsbidrag är en viktig valfrihetsreform, inte för att den berör många, utan för att den ger fler möjligheter - helt enkelt ökar mångfalden och möjligheterna!

---

Se även tidigare blogg och Paul Lindquist

Inga kommentarer: