onsdag 3 mars 2010

Att både ha kakan och att äta den

Den rödgröna röran tycks ha en strategi för att vinna valet: Vi ska lova allt (och hålla intet).

När det gäller RUT-avdraget så ska det tas bort, men man har ändå skickat ut signaler att någon form av understöd ska det bli. Sensmoral rösta på oss så ska andra inte kunna ta del av det, men du som röstar på oss ska nog ändå få det. Mer om detta senare, nu ska vi inte fastna i detaljer (så att väljarna ser dubbelspelet).

Skattesänkning till pensionärerna: Nu är det lovat, men NÄR och på vilket sätt samt hur det ska finansieras (förutom att det ska ske skattehöjningar för "andra" utan närmare specifikation) det finns inte med. Jämför det med Alliansregeringen som redan har sänkt skatter för pensionärerna och det i synnerhet för dem med de minsta marginalerna (och för dem med egna hem med utan lån, där innebar reformen av fastighetsskatten en enorm skillnad).

Ett tredje dubbellöfte utan förankring är det att göra om Vårdval Stockholm till Hälsoval, där politikerna bestämmer var etableringarna sker därför att invånarna skulle valt fel när de valde som de gjorde. Men man ska inte ta bort dessa förkastliga inrättningar lovar man - bara göra så att politiker får tillbaka makten att detaljstyra.

Detta är tre exempel på att komma med många olika diffusa löften för att försöka fånga in så många väljargrupper som möjligt, även om de olika budskapen allt som oftast motsäger varandra. Är det sant som vänstern tror, att väljarna inte förmår att se inkonsekvenserna? Som moderat har jag mycket större tilltro till invånarnas förmåga att förstå och fatta kloka beslut. Den stora skillnaden mellan dagens rödgröna röra och tidigare socialdemokratisk valstrategi är att man nu vräker ut valfläsk till alla grupper - massiv kritik mot genomförda reformer, men man vill både ge bilden av återställare (för dem som är trogna väljare) och att behålla allt gott som Alliansregeringen åstadkommit (för dem som skräms av vänsterpartiernas motvilja mot arbetslinje, politiska detaljstyrning av sjukvården och förkärlek för att höja skatter).

----

Tidigare bloggar:
S-omvandling - trolleritricket som är mest luft
Sahlins världsbild
Vårdnadsbidrag på Lidingö - hur gick det 2009?
S-ekvationen går inte ihop - inte på Lidingö heller...

---

SvD, SvD, SvD, SvD, SvD, DN, DN, DN

Inga kommentarer: