måndag 15 mars 2010

Dementimaskinen (S) är i full gång

Den socialdemokratiska strategin blir allt tydligare. Röstmaximering är det som gäller. RUT ska bort, men ska vara kvar. Undantagsregler för LAS ska "nog" vara kvar. Pensionärer ska ha samma skatt som förvärvsarbetande, skatten ska bara höjas "för dem som har råd". Det fanns en schlager för länge sedan: "allting kan säljas med mördande reklam - lagom söt, konserverad gröt"...

En till ekonom förklädd politiker nedvärderar effekten av RUT-avdrag på mycket lösa grunder (SvD).

Vänstern tar uppenbarligen till vilka billiga knep som helst: när den officiella statistiken visar att en betydande andel av avdragen gjorts av personer med låg inkomst, då vill man i stället lyfta fram hur stor andel av dem med lägre inkomst som utnyttjar bidraget. Man missunnar alltså dem med låg inkomst avdraget, därför att de är så få i den gruppen!

Merit Wager jämför i SvD med utvecklingen i Finland och lyfter även upp frågan om vita och svarta tjänster. I Sverige har det ju längre varit så extremt dyrt att bara personer med mycket höga inkomster kunnat nyttja vita tjänster. Skatteavdraget för både RUT och ROT gör det betydligt attraktivare att sluta köpa tjänsterna svart. Wagers fråga i rubriken förtjänar att upprepas till Sahlin & Co: "Varför så viktigt med fler svartjobb?"
Samma tema tas upp i en debattartikel i DN

I realpolitiska termer är vänsterns inställning sådan att den motverkar den ekonomiska återhämtningen och förskjutningen från svarta jobb till vita jobb. I ett kortsiktigt, röstmaximeringsperspektiv är det uppenbarligen så lockande att köra "rättviselitanian" att man gör det. Kanske man till och med hoppas på att diskussionerna om RUT ska dra bort sökarljuset från alla de ofinansierade löftena som man hittills ställt upp, och att huvudförslagen i den rödgröna oppositionens förslag är ett aktivt ställningstagande MOT arbetslinjen och FÖR bidragslinjen, vilket leder till att statens finanser snabbt gröps ur och Sverige förs ut på den brant där Grekland befinner sig...

---

SvD, DN

---

2 kommentarer:

Hemlige sa...

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef, Almega - råkar också vara kommunfullmäktigekandidat för Folkpartiet. Men Folkpartiet representerar naturligtvis inga politiska åsikter? RUT avdraget leder också till omfattande skattefusk, i en granskning som skatteverket gjort så var 60& av avdragen felaktiga.

Lars Björndahl sa...

Skillnaden mellan de två personerna som är sakligheten och redovisningen av hur beräkningarna gjorts.

Det gäller även din egen slutsats om omfattande skattefusk. I den redovisning som gjorts i massmedia angavs att ett femtiotal av totalt över 300 företag granskats. Eftersom allting går in till skattemyndigheterna så är det svårt att fuska. Men med svartjobb - där kontanter byter ägare utan någon redovisning till skattemyndigheten - där går det inte att upptäcka det som är 100% fusk. Men vänsteroppositionen är ju uppenbarligen svartjobbskramare!