tisdag 16 mars 2010

Forskning, vetandet och samhället

I förrgår publicerade DN en ledare om forskning i Sverige. Bakgrunden torde vara Folkpartiets landsmöte i helgen, där man bland annat föreslog skattelättnader som bot mot problemen med den vetenskapliga utvecklingen i Sverige.

De förslag som tas upp är förvisso inte utan poäng, men missar också mycket. För framgångsrikt företagande i vetenskapens kölvatten krävs en bredd och mångfald i forskningen. Det kan uppenbarligen inte upprepas nog ofta: i Sverige krymper den offentliga vetenskapen. Universitet premierar mer och mer "spjutspetsforskning" men inte bred kunskapsutveckling. Mer och mer riktas de allmännas resurser mot att skapa uppfinningar och kommersiella produkter. Redan finns många molekylärt framgångsrika forskargrupper med begränsade kunskaper utanför det egna området.

Sveriges tidigare uppnådda framgångar byggde på en universitetsvärld med syftet att bygga upp kunskap. I denna mylla - och med en för tiden bred kunskapsbas - växte de framgångsrika forskarna och forskargrupperna upp.

Dock har rekryteringen av forskare i Sverige alltid varit relativt smal. Karriärvägarna efter doktorsexamen har varit mycket få. Sedan behovet av doktorsexamen för högre gymnasielärartjänster (lektorer) i praktiken försvunnit har både den vetenskapliga forskningen och skollärar-"skrået" blivit fattigare.

För att återfå en positiv utveckling för Sverige inom vetenskap och kunskapsutveckling krävs alltså mer än ökade avdragsmöjligheter och sänkt skatt för utländska experter:
Tydligt uppdrag till universiteten att sörja för bred kunskapsuppbyggnad
Bredare rekrytering av forskarstuderande
Tydligare och bredare karriärvägar för forskarutbildade, omfattande även läraryrken

---

Tidigare bloggar:
Forskning som ett medel att lyfta Sverige
Befria forskningen

---

SvD

---

Inga kommentarer: