fredag 26 mars 2010

Grattis Dan Warghagen!!

Hersbylärare Dan Warghagen har fått Kungliga Vitterhetsakademins utmärkelse för "berömvärd lärargärning inom skolväsende"t!

Dan arbetar för närvarande som lärare på deltid och på övrig tid inom Forskarskolan för gymnasielärare med sikte på en licentiatsavhandling i naturgeografi.

Det är roligt att Dan uppmärksammas på detta positiva sätt. Förutom den personliga utveckling detta måste innebära är det även av betydelse för en fortsatt positiv utveckling för Hersby gymnasium och övriga skolor på Lidingö!!


---

Lidingös hemsida
Dalademokraten

Inga kommentarer: