tisdag 23 mars 2010

Om lärares arbetstider

I dagens SvD ondgör sig fackföreningsledaren Metta Fjelkner över att lärares arbetstid antas öka beroende på de nya reformer som syftar till en bättre skola för våra barn och ungdomar och på sikt även högre status för lärarna.

Med egna erfarenheter som lärare måste jag framhålla att antalet arbetstimmar är en mycket dålig måttstock på en lärares insatser. Som Paul Lindquist mycket riktigt påpekar finns det ingen anledning att ifrågasätta att läraryrket i många avseenden ska vara ett fritt yrke; inte minst varierar ju behovet av förberedelser mellan olika lärare, beroende på bl.a. erfarenhet och bakgrundskunskaper - det framskymtar även i de kommentarer som lämnats till Mats Gerdaus synpunkter på fackets utspel i relation till de reformer som Alliansregeringen fört fram och kommer att föra fram.

Det pågår som bekant en avtalsrörelse och skolledare har fört fram önskemål om att få styra lärarnas arbetstid i högre grad än idag. Men det är då föga konstruktivt att, i stället för att diskutera för och nackdelar med detta och söka en lösning som kan vara attraktiv för både skolan och den enskilda läraren, starta ett korståg mot Alliansens reformer. Det är ju snudd på att man börjar misstänka att facket inte har några tunga argument i förhållande till arbetsgivarna och därför väljer att inrikta sina krafter på andra motståndare.

Avslutningsvis vill jag upprepa vad jag bloggat om tidigare:
...att vara lärare är inte samma sak som att arbeta på ett kontor - förberedelser, genomförande och avspänning är mycket mer av scenshow, teater. Till detta kommer "efterarbete" - sätta ihop uppgifter och kunskapskontroller, bedöma och poängsätta, elevkontakter och möten med föräldrar. Läraryrket är DELS ett KUNSKAPSYRKE, DELS ett KONSTNÄRSYRKE. Där passar inte kontorstider...

Ska Sveriges lärare vara kreativa och nytänkande måste man vara förtänksam när det gäller arbetstiden. Ska lärares status höjas måste vi premiera de lärare som är goda lärare - och där är det inte bara elevernas resultat som ska räknas utan även bland annat hur eleverna upplever att de har fått hjälp och stimulans. Det får inte vara antalet instämplade timmar på arbetsplatsen som ska vara vägledande!

---

1 kommentar:

Plura sa...

Intressant Lars - hade förmånen att avlyssna en utbildning om införande av ett IT-system som ska underlätta bedömandet på Ön. Det intressanta var två saker.

För det första har Ön inget enheligt sätt att överföra info till föräldrana för att minska resurstiden för lärarna i utvecklingsamtalet.

För det andra på det sätt ni hittills arbetat med skriftliga omdömen har ni 11 heltidstjänster som sysslar med detta om man omräknar tiden för lärarna att göra det. Ett bättre utnyttjande kommer att innebära en halv miljon i besparing för Öns befolkning.

Ibland kan jag tycka att ineffektiveten får blomma som motstånd för förbättringar i den offentliga välden.