måndag 22 mars 2010

Svar till ung vänsterpartist på Lidingö

Jag har haft lite elektroniskt åsiktsutbyte med en ung vänsterpartist här på Lidingö. Inte så att någon av oss bytt åsikt, men jag blir lite förbryllad av att denna person som säger sig vilja ha en respektfull diskussion påstår sig svara mig, men utan att länka till mitt inlägg eller på annat sätt göra mig uppmärksam på att han går i polemik med mig. Så det återstår väl för mig att följa samma etikettsregel och gå i svaromål på min egen blogg...

"Det primära måste ändå vara att minska bilismen"

Redan här ser man skiljelinjen mellan moderat politik och vänsterpartiet. Den unge representanten för vänsterpartiet ser det primära målet att minska bilismen - inte att minska utsläpp eller andra avigsidor, utan just att minska bilismen. Vad är då bevekelsegrunderna för ett sådant resonemang?

"Dock är det viktigt att säga att det alltid bör vara dyrt och knepigt att åka bil. Varför? För att bilismen är en av de absolut största miljöbovarna som finns."

Det som undgått vår unge vän från vänstern att det redan är dyrt och knepigt att åka bil. Skattesubventioner till kollektivtrafiken gör denna till ett mycket ekonomiskt alternativ för den enskilde. Trots det åker många ändå bil. Och eftersom kostnadshinder främst drabbar dem med små ekonomiska marginaler borde väl totalförbud mot bilism vara den logiska följden av resonemanget - inte bara kostnadshöjningar som drabbar de ekonomiskt svagaste?

Där får vi inget svar - istället för att diskutera hur miljön kan skyddas om man vill respektera vanliga människors möjligheter till transporter övergår resonemanget till att försöka förringa värdet i ståndpunkten att bra miljöpolitik måste se både till miljöaspekter och till människors möjligheter att fungera i en modern stadsmiljö:

"Detta är ett navelskåderi från människor som är för bekväma för att undvara bilen för att gynna miljön. "

Där fick vi så vi teg: alla som åker bil är helt enkelt "för bekväma för att undvara bilen". Det finns en alldeles tydlig skiljelinje mellan Moderat miljöpolitik som är inriktad på att lösa problem, se möjligheter och göra det lätt för invånarna att göra rätt och den konservativa vänstern som i första hand vill straffa individer. Det är ett utslag för den inhumana kollektivismen där individen inte har något värde, den inställning som fått sina värsta uttryck i kommunistiska diktaturer. Därmed inte sagt att alla Vänsterpartister fortfarande är kommunister även om partiets bistånd kanaliserats bland annat till marxist-leninistiska träningsläger i Colombia. Men det sticker i ögonen hur lite solidaritet man känner med dem som av olika skäl inte kan ta del av den skattesubventionerade kollektivtrafiken - hur snabbt man skuldbelägger dem som "för bekväma".

---

Inga kommentarer: