måndag 15 mars 2010

Vänsterpartiet och föraktet för demokrati och skolelever

Det är många som säger att Lars Ohly och hans parti är Alliansens bästa vänner. Det finns all anledning att fortsätta granska hur Vänsterpartiet ställer sig i olika principiella frågor, så att man kan få en idé om hur det kan bli när Vänsterpartiet ska ingå i en rödgrön regering...

I en nyligen genomförd undersökning (SvD) har myndigeten SADEV information om var Vänsterpartiets lojaliteter ligger. Enligt den officiella sammanställningen ges "demokratiseringsbidrag" till en "oreformerad" marxist-leninistisk organisation med speciella träningsläger...
The Colombian Communist Party is an unreformed marxist-leninist party and it is possible that an exchange of experiences with the Swedish Left Party would have been more relevant than strengthening party finances. Corruption is a central problem in all three countries visited, yet very few activities dealt with this problem.

Här på hemmaplan slår man fast att betyg inte ska ges förrän vid slutet av årskurs 9 - och med betyg menar man intyg om fullgjord utbildning (DN). Av Vänsterpartiets partiprogram framgår klart att man är emot betyg:
Vars och ens möjlighet att få en god utbildning ska säkerställas i en offentligt driven, avgiftsfri och betygsfri skola.

Det rödgröna alternativet blir allt tydligare. Frågan är bara hur många väljare som tar till sig vilket resultatet blir av en rödgrön valseger. Fortfarande har media huvudfokus på vem som leder i opinionen, inte något om innehållet i den rödgröna säcken. När granskas de olika bidragen till det som skulle vara ett rödgrönt regeringsalternativ? Är Miljöpartiets mål verklighetsanknutna eller bara inriktade på att montera ned grunden för den välfärd som Alliansregeringen månar om? Bryr sig Vänsterpartiet om demokrati? Vill man att skolan ska ha kunskap som mål för att skapa en grund för fortsatt positiv utveckling av Sverige som ett välfärdsland?
Bryr sig Socialdemokraterna om något annat än regeringsmakten - är makten eller välfärden för invånarna viktigast?

Till skillnad från Vänsterpartiet anser jag att marxism inte är en bra utgångspunkt för visioner om en god och rättvis värld. Tvärtom har jag humanism som en utgångspunkt, dvs där man ser till varje människas möjligheter och rättigheter, snarare än att välja ut vilka kollektiv som ska ha företräde framför andra... Mycket av den retorik som etiketteras feministisk av vänsterföreträdare är egentligen bara en lätt förändring av en marxistisk beskrivning av proletariatets förhållande till omvärlden - klasskamp omklädd till könskamp. Men det är just detta att det är kollektiv och motsättningar som är nödvändiga för båda varianterna som ställer till problem - i varje fall löser det inte problem.

---

3 kommentarer:

Jonas Lundgren sa...

Hej Lars

Tyvärr verkar du ha missat några väsentliga poänger i Vänsterpartiets politik, bland annat att vi inte är marxist-leninister. Att vi bryr oss om demokrati borde vara uppenbart för alla som känner ordets mening, gör du det Lars?

Gällande vår skolpolitik borde du nog också läsa på lite. Ett gyllene tillfälle för detta är på www.vansterpartiet.se där vårt skolpolitiska program finns. Jag tar gärna en diskussion med dig om sakinnehållet i det programmet men om du håller dig på denhär nivån är jag tämligen ointresserad.

Med bästa hälsningar¨
/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Lidingö

Lars Björndahl sa...

Hej Jonas!
jag beklagar att det trillade bort några meningar i bloggen. Det var ju inte V som är marxist-leninistiskt utan den rörelse man stöder. För tydlighetens skull har jag därför lagt till ett citat ur rapporten.

När det gäller betygen i skolan har jag svårt att förstå att det skulle vara något missförstånd vad V vill. Jag har också där citerat ur det politiska programmet så att det är tydligt vad som står där. Övrigt är hämtat ur den artikel som jag refererar till.

Jag tror inte på marxism och jag tror inte på en betygsfri skola. Det senare anser jag vara ett svek mot massor av svenska skolungdomar.

Vänliga hälsningar
Lars Björndahl

Jonas Lundgren sa...

Hej Lars

Att det fallit bort meningar förklarar i alla fall den underliga jämförelsen där du utmålar Vänsterpartiet som marxist-leninister. Jag är nämligen företrädare för vänsterpartiet (bland annat yngasta ombudet till partikongressen) men jag är inte marxist-leninist.

Dock är artikeln du skriver fortafarande ganska spretig och hoppar lite väl vilt mellan ideologi och något så konkret som skolpolitik.

Att diskutera marxismen eller den dialektala materialismen känns dock ganska menlöst från min horisont. Jag är marxist, du är det inte, jag har ett klass och könsperspektiv på politiken, du väljer att inte ha det. Låt oss då stanna där.

Gällande skolpolitiken kan jag hålla med om att den betygsfria skolan är utopisk, dock anser jag att kritiken av betygssystemet är berättigad. Det är ett problem när alla elever inte har samma möjligheter till bra betyg.
En avgiftsfri skola anser jag också vara en väldigt sund ståndpunkt, jag har själv länge verkat för ett avgiftsfritt högskoleprov.

Mvh
/Jonas Lundgren
Vänsterpartiet Lidingö

ps: Tack för att ditt svar och ditt bemötande varit respektfullt och värdigt hittills, jag hoppas vi kan fortsätta ha det så.