torsdag 4 mars 2010

Varför ROT men inte RUT?

Vänsteroppositionens cyniska spel för röstmaximering tycks inte ha några gränser.

RUT är fult, ojämlikt och orättvist. ROT faller inte för samma yxa.

Är det då en mer "jämlik" användning av ROT? Knappast. Visserligen vill Ohly att ROT ska kunna gälla även hyreshus, men då är det ju knappast hyresgästerna som ska bekosta Renovering, Ombyggnad och Tillbyggnad!

Den största skillnaden måste vara att LO står bakom ROT men inte bakom RUT. Många av de nya näringsidkarna inom RUT är kvinnliga entreprenörer. Varför vill vänstern sätta krokben för dessa kvinnor och deras ofta kvinnliga anställda? Hur har genusanalysen lett fram till den RUT-fientliga inställningen? Eller har det bara varit en analys av möjligheterna att komma överens? För röstmaximeringens skull kommer det nog snart ett utspel så att de inom vänstern som vill behålla RUT tror att det är det som gäller medan de som är emot antas hålla tummarna för utspelet tidigare denna vecka!

---

Tidigare blogg:
Att både ha kakan och äta den

---

SvD, SvD, DN, Aftonbladet

---

7 kommentarer:

Anonym sa...

Skillnaden är att Rut är subvention av konsumtion, medan Rot är en tillfällig subvention av investeringar.

Lars Björndahl sa...

Så det är enligt vänsteroppositionen OK att subventionera investeringar i privatbostäder men inte att "konsumera" tjänster i privatbostäder. Att det ROT handlar om tjänster som innebär investering i fastigheter och att RUT handlar om andra slags tjänster framstår inte som ett tungt argument, framför allt inte i ljuset av vad vänsteroppositionen officiellt har framfört som skäl till varför RUT är fel, nämligen orättvisan att subventionen i relativt hög omfattning går till "rika" personer, eller i varje fall personer som bor i kommuner med hög andel höginkomsttagare.

Och genusanalysen har lyst med sin frånvaro där den ju skulle varit direkt negativ för vänsteroppositionens ställningstagande.

Anonym sa...

Inte enligt vänsteroppositionen, utan enligt en enig ekonomkår. Det är precis som med lån, låna inte till konsumtion.

Lars Björndahl sa...

en enig "ekonomkår" - ger onekligen utrymme för funderingar.
för det första: finns det en "ekonomkår"?
För det andra: Eftersom kåren inte låter sig definieras på samma sätt som ett politiskt parti, ett företag eller någon annan organisatoriskt klart definierad grupp, så är uttrycket "enig" minst sagt dubiös.

Det hindrar inte att jag kan instämma i att det inte är klokt att låna till konsumtion, medan det däremot finns rimliga skäl att låna till investeringar. Men i fallet med ROT och RUT handlar det inte om lån, utan om stimulansåtgärder med lite olika utgångspunkt. ROT - här är det både arbetstillfällen inom byggsektorn och ett sätt att motverka en svart sektor genom att göra det mer ekonomiskt attraktivt för privatpersoner att köpa tjänster "vitt". RUT - här är det inte manligt dominerade byggtjänster som avses utan kvinnligt dominerade "konsumtionstjänster" men även syftet att göra sektorn betydligt vitare just genom att göra det attraktivare för privatpersoner att "handla vitt".

Anonym sa...

ROT är en tillfällig åtgärd i lågkonjunktur som syftar till att bibehålla företag och kompetens i byggbranschen.

RUT är en permanent subvention av konsumtion, riktad till till sådana som ändå har råd. Det är praktiskt taget ingen med inkomst under 300 000 som använder bidraget, förutom i Danderyd.Förutom att de inte behöver den, så snedvrider den hela tjänstesektorn till fördel för hushållsnära tjänster.

Läs själv i statistiken hos SCB

Lars Björndahl sa...

Din argumentation haltar betänkligt.
Nyss var det en enig ekonomkår. Nu är det SCBs statistik - eller var det den som visade att det finns en ekonomkår och att den är enig?

Jag har själv haft kontakt både med tjänsteföretag och med låginkomsttagare som utnyttjat hushållsnära tjänster - utanför Danderyd. Står det även i SCBs statistik att "de inte behöver den"? Vilka andra tjänster köper man i stället för städning så att snedvridning åstadkommes?

Du snubblar även över frågan om vita och svarta tjänster. Om det bara skulle vara fråga om att bibehålla företag och kompetens i byggbranschen så skulle man ju kunna göra som på 30-talet och sätta igång med offentliga byggen - men det gör inget åt den svarta marknaden. - och den finns, se bara på de officiella utredningar som gjorts under flera olika regeringar.

Anonym sa...

Till Anonym, du skriver att" Det är praktiskt taget ingen med inkomst under 300 000 som använder bidraget, förutom i Danderyd." och som sedan uppmanar att Lars ska "Läs själv i statistiken hos SCB".

Jag tror du behöver läsa statistiken själv, för det är nämligen så att över 70 % av de som idag nyttjar RUT-avdraget tillhör vad man brukar kalla låg och medelinkomsttagare. Faktum är att 24,2 % tjänar under 200 000 kronor per år. Du har alltså helt fel!

http://svt.se/2.22620/1.1912343/alla_inkomstgrupper_utnyttjar_rut-avdraget