måndag 12 april 2010

Alliansregeringen reformerar skolan

Idag offentliggjorde Alliansregeringens fyra partiledare stora och väl avvägda reformer för skolan, här i något förkortat skick:

1). Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning som lärare eller förskollärare.

2). Legitimation för förskollärare eller legitimation för lärare meddelas av Skolverket.

3). Huvudingången till lärar- eller förskollärarlegitimation är att personen har en examen från någon lärar- eller förskollärarutbildning. Men i det nya systemet för lärarutbildning, behörighet och legitimation vill regeringen därtill öppna fler vägar till läraryrket än enbart lärarutbildning.

En ytterligare ingång till legitimationen ska kunna vara annan akademisk ämnesutbildning än en lärarutbildning, till exempel civilingenjörer eller statsvetare som läst sina ämnen på universitet. Dessa personer ska i framtiden behöva läsa ett års kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) och därutöver genomföra eller få sig tillgodoräknad praktiktjänstgöring som uppgår till ett halvt år.

4). En introduktionsperiod på ett år med mentor införs för lärare.
5). Endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. ... Den enskilde läraren får i lag ett tydligt ansvar för den undervisning som han eller hon bedriver och i skollagen skärps ansvaret att anmäla om elever kränks eller behöver särskilt stöd.
6). Lektorer återinförs och innebär legitimerad lärare eller förskollärare som har avlagt doktors- eller licentiatexamen samt visat minst fyra års yrkesskicklighet.

7). Systemet införs den 1 juli 2012. Lärare och förskollärare som är behöriga enligt dagens bestämmelser kommer att tilldelas lärarlegitimation efter en enkel ansökan. Från och med halvårsskiftet 2012 krävs godkänt introduktionsår för att tilldelas legitimationen.

8). En lärarlegitimation ska kunna dras in. Sådana beslut fattas av ett nytt organ, Lärarnas ansvarsnämnd.

9). I den nya skollagen undantas yrkeslärare och modersmålslärare från kravet på examen för att få fast anställning.

10). För att finansiera systemet med lärarlegitimation satsar regeringen ungefär en kvarts miljard kronor om året kommande år; mentorer under introduktionsåret: 2011 60 miljoner kronor, 2012 160 miljoner kronor och därefter 260 miljoner kronor per år.

---

Detta är stora och positiva nyheter, såväl för alla elever och lärare, men också för Sverige i stort: det handlar om att stärka skolan, inte minst genom att stärka lärarnas status!

---

Inga kommentarer: