söndag 4 april 2010

Är en tillnyktring i inställningen till lärares arbetstider på gång?

Jag har i gott minne hur en del av socialdemokratins nedmontering av lärarkårens status inte bara omfattade att minska värdet av faktakunskaper utan även att angripa de "orättvist förmånliga arbetstiderna, långa ferierna" och allt annat som lyftes upp i debatten för att beskriva lärare som lata och överkompenserade.

Med egna erfarenheter som lärare på universitetsnivå, både i Sverige och i Storbritannien kan jag bara konstatera att de som tror att läraryrket är att jämnställa med vilket kontorsarbete som helst misstar sig totalt. Därför var det feltänkt redan från början att tro att det skulle bli bättre med att "reglera" arbetstiden med obligatorisk närvaro (och där till hörande krav på omfattande kontorsutrymmen i skolorna) i skolorna på den del av arbetstiden som inte används i klassrummen. Det andas gammal sunkig svensk avundsjuka.

Det är därför glädjande att en rad socialdemokratiska kommunalpolitiker skriver i DN att resultatet är viktigare än arbetstidsreglering. Kanske kan kan även folkpartiets avhopp från förhandlingsdelegationen i SKL vad avser läraravtalsförhandlingar bidra till en tillnyktring.

Förvisso är det så att skolledare måste ha reella möjligheter att sammankalla sina medarbetare till möten för att utveckla verksamheten och genomföra de kvalitetshöjande åtgärder som samhället kräver av skolan, men det ska inte innebära att försöka införa kontorstid för kreativt skapande...

Lika lite som ett återförstatligande av skolan i sig kan lösa de problem som finns, så får inte arbetstidsfrågan framställas som det som hindrar en positiv utveckling av skolan - om fokus sätts på resultaten och de lärare och skolledare som är framgångsrika premieras, då ägnas krafterna åt det som är effektivt och alla Sveriges elever gynnas.

Jag har skrivit det förut, men det förtjänar att upprepas: lärargärningen är inte kontorsarbete, det är skapande verksamhet ungefär som teater och show. Det viktiga är att eleverna slutar skolan med goda kunskaper, förmåga att skaffa sig nya kunskaper, värdera information och ett självförtroende att gå vidare med. Det skapar men inte genom att låsa in lärare och släppa ut dem när stämpelklockan ringer...

---

Tidigare bloggar:
Om lärarnas arbetstider
Kunskap som valfråga: 1. Bättre lärare
Förstatligande - att skjuta rejält bredvid målet


---

DN

Inga kommentarer: