onsdag 21 april 2010

Gränsöverskridande från (S) om Lidingöbanan

I Lidingö Tidning skrev nyligen två socialdemokrater, en oppositionsråd i landstinget och den andra i Lidingö Stad, att anledningen till att inget gjorts i fråga om Lidingöbanan skulle bero på bristande vilja och initiativ från Lidingö - och då i första hand Lidingömoderaterna.

Allt detta är dock rökridåer för att dölja det faktum att under socialdemokratiskt styre fanns varken politisk vilja hos vänstermajoriteten eller i SLs styrelse för att rusta upp Lidingöbanan och de 60-åriga vagnar som skramlar omkring nu.

Att beskriva verkligheten från olika vinklar må väl vara tillåtet i den politiska debatten - som att (S) lyfter fram att det i kölvattnet från den globala finanskrisen är fler arbetslösa än när Alliansregeringen tillträdde; det är ju inte osanning, även om man frenetiskt förtiger att antalet sysselsatta och har ökat i betydlig omfattning. Det senare har ju bland andra Anders Borg fokuserat på. Det intressanta är ju att i och med att fler är sysselsatta så har samhället större möjligheter att ge stöd till dem som verkligen behöver det. Till detta kommer ju att Alliansregeringen - till skillnad från Göran Persson - inte sitter nöjd med dagens läge utan arbetar på för att få ännu fler - i synnerhet de arbetslösa - i arbete.

Men att som (S) i Stockholms Läns Landsting och i Lidingö förfalska verkligheten om Lidingöbanan, det är inte acceptabelt. Det det avslöjar socialdemokratins brist på förmåga att ta uti med reella problem och att man istället hemfaller år billig och falsk propagande utan förankring i verkligheten! Det är gränsöverskridande i ordets mest negativa betydelse - och ett uttryck för väljarförakt!!

---

Paul Lindquist

---

Tidigare bloggar:
Lidingötåget rustas upp

Inga kommentarer: