tisdag 27 april 2010

Lågvattenmärken i Kommunfullmäktige

I går kväll var det kommunfullmäktige på Lidingö. Efter genomgången av förra årets verksamhet med åtföljande ansvarsfrihet för styrelser och nämnder kom frågan om inriktningsbeslut för att lösa en halvsekelgammal vägfråga. Eftersom det handlar om att göra ändringar på vår gröna ö så gick känslorna höga och debatten böljade. Som så ofta tidigare krävde minoriteten (oppositionen) återremiss för fortsatt utredning (av företrädare som tidigare motsatt sig vidare utredning, därför att utredning inte skulle behövas. Men nu gällde det kanske att förhala - en sk minoritetsåterremiss kräver bara 1/3 av fullmäktiges röster medan avslag kräver mer än 50% av rösterna... Så vid detta tillfälle var det alltså inte för dyrt att utreda mer).

Till skillnad från oppositionen kan jag acceptera att man kan ha olika åsikter - jag kan till och med respektera att mina åsikter inte delas. Därför är det med beklagande som jag hörde hur representanter från åtminstone två oppositionspartier - antagligen i brist på sakargument - började pådyvla majoritetens företrädare olika ondsinta och ljusskygga bevekelsegrunder. Vi fick bland annat höra att vi moderater "låst fast oss" vid att bygga vägar. Detta kom som svar på majoritetens redovisning på vilka grunder vi anser att oppositionens favorit inte löser de grundläggande problemen. Det var tydligen för svårt att svara sakligt på. Vi fick också höra att eftersom endast ett drygt tiotal lidingöbor spontant ställt sig positiva till ett vägtunnelalternativ medan närmare 500 uttalat sig för andra alternativ, då vore det emot demokratin att föreslå vägtunneln. Men då missar man ju syftet med dessa synpunkter från Lidingöborna. De har varit viktiga, liksom samråd med föreningar av olika slag. Men det är till slut politikens uppgift att väga samman alla olika faktorer. Varför kan inte flera av oppositionens företrädare besinna sig och stå för sina sakskäl i stället för att hitta på "bakomliggande motiv"; varför inte acceptera att man kan olika uppfattningar i sakfrågor i stället för att försöka smutskasta andra folkvalda ledamöter?

I en alldeles egen kategori kom onekligen Centerpartiets kovändning. Yrkar på inriktning vägtunnel i Kommunstyrelsen - och har framträtt offentligt (Lidingö Tidning) och tyckt att det i princip var deras eget förslag - men i fullmäktige vill man minoritetsåterremittera till förmån för ett annat förslag... Ingen förklaring till det ändrade ställningstagandet, bara förnekanden att man alls varit positiv till vägtunnellösningen. Här finns det skäl att fundera över vilka de bakomliggande skälen kan vara - inte minst för väljarna. Vilket ord från Centerpartiet gäller??

---

Paul Lindquist
Bjarne Grankvist
Bjarne Grankvist 2
Lidingö Kommunfullmäktige på webben - sändningen ska bli tillgänglig för streaming

---

Inga kommentarer: