torsdag 8 april 2010

SKLs oklara tankar om lärarnas arbetstid

I veckan har SKL styrelsens Arbetsutskott och förhandlingsutskott skickat ett brev till landets kommuner för att försöka förklara sin positionering vad avser arbetstidens förläggning i förhandlingarna med lärarfacken.

Tyvärr blir det inte klarare av detta dokument: visserligen talas det i allmänna ordalag om vikten att anpassa organisationen efter behoven, om att lön ska ges efter prestation och verksamhetens måluppfyllelse. Det låter bra, men man nämner inget om att t ex låta eleverna bidra med fokuserade utvärderingar.

Det politikerna i SKLs ledning fokuserar på är i stället arbetstiderna, dvs ramen och inte innehållet är i fokus. Resonemangen går inte ihop:

Dagens system med 45-timmarsvecka under terminerna innebär att arbetstiden blir ojämnt fördelad över året. Under de arbetsintensiva terminerna är utrymmet för fortbildning eller samordning litet. 40-timmarsvecka kan möjliggöra en mer effektiv användning av skolans samlade lärarresurser.

Sålunda anser SKLs politiska ledning att eftersom det är för lite utrymme för fortbildning och samordning med 45 timmar per vecka under terminstid, därför ska arbetstiden minskas till 40 timmar per vecka. Men samtidigt är argumenten för omvandlingen av läraryrket till kontorsarbete följande:

Eleverna får därför inte alltid den undervisning som de har rätt att förvänta sig.

Om behovet av fortbildning och samordning kräver att lärarnas arbetstid reglereras under terminsveckorna - hur kommer det att öka elevernas tillgång till lärarna? Lärarna ska ju arbeta i sina kontor på skolorna under skolloven!!

Nej, SKLs politiska ledning har rört till det rejält. Man talar om målstyrd verksamhet, men argumenterar på ett oklart sätt på ett sätt som inte är målstyrt. Det vore bättre att fokusera på koppling mellan kvaliteten på elevernas kunskaper och tryggheten i skolorna än på ramarna för hur skolorna uppnår målen, inte minst som SKLs offentliga argument för detta inte hänger ihop. Även om skolledare har lyft fram önskemål om kontorsarbetstid för lärare så är det SKLs politiska lednings uppgift om att fokusera på målen och navigera bort från detaljreglering av kontraproduktiva strukturer!

---

Se även SvD om att inte byråkratisera läraryrket, SKL, SvD, DN, Aftonbladet, Aftonbladet.

DN
---

Tidigare bloggar:
Varför är lärarfacket oroligt för återkoppling?
Om lärares arbetstider
Är en tillnyktring i synen på lärarnas arbetstider på gång?

---

2 kommentarer:

Plura sa...

Det är inte ramarna som är intressanta. Både fack och arbetsgivare år fullständigt ute i det blå.

Som du riktigt påpekar är det målstyrningen och kvaliteten i resultaten som avgör.

Därför måste hela debatten handla om innehållet och inte hänga kvar i en föreställning från bondesamhällets dagar där loven skapades för att bönderna skulle ha billig arbetskraft i barnen.

Till och med industrisamhällets dagar är borta. Så det kanske är dags att diskutera innhåll och hur det sedan översätts i tid. Det kan möjligen innebära att eleverna går längre i skolan under ett läsår.

Samtidigt har ju staten via sina krav på dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete, i nya skollagen, och skriftliga omdömen också förändra lärarnas uppgift. Tar vi bara exemplet med skriftliga omdömen på Lidingö innebär det egentligen att det behövs 11 heltidstjänster för att fylla kravet. Det är inte bara att stå i "katedern" och undervisa. Läraryrket är så mycket mer idag.

Därför är det befängt att diskutera 40 timmar eller 35+10 timmar. Det tillhör en tid som inte existerar.

Anonym sa...

Äntligen en moderatpolitiker som fattat att SKL:s argumentation inte håller. Det blir ju mindre tid för eleverna under terminerna om lärarna ska jobba 5 tim mindre.
Jag förstår heller inte vitsen som framförs med att vi ska effektivisera planeringen och göra den på sommarlovet. Vad händer med den individualiserade undervisningen för att uppnå målen? Klasser är ofta helt olika och skolan är inte densamma som när de flesta "experter" själva gick i skolan.