lördag 24 april 2010

Vänsteralternativet... var god dröj!

I Samuel Becketts pjäs "I väntan på Godot" träter man i väntan på att något oklart ska komma. Det är inte utan att man känner en viss parallellitet vad avser väntan på det rödgröna regeringsalternativet.

Det rapporteras att en rad "pressträffar" den 23 april (det heter uppenbarligen inte presskonferens längre...) där man skulle presenter Godot, förlåt det rödgröna budgetförslaget, har ställts in.

När det gäller de enskilda partiernas ståndpunkter har vissa aspekter kommit fram, men det som är tydligt är att Carin Jämtin och övriga (S) i Stockholm inte har något att säga till om - den rödgröna röran arbetar aktivt mot Stockholm oavsett vad Jämtin lovar. Möjligen blir hon inte överkörd när det gäller löftena om att lösa allt med höjda skatter!

Miljöpartiet och Vänsterpartiet visar tydligt sitt dogmatiska hat mot bilismen - inte de miljöskadliga effekterna av de idag dominerande drivmedlen. Från V har hävdats att "det primära måste ändå vara att minska bilismen" och den mycket begränsade synen på invånarnas möjligheter till kommunikation präglar även uttalanden från MP. Problemet med dessa vänsterpartiers syn på individer som förtappade - eller i varje fall föslöade - om de inte kan använda kollektiva transportmedel, är inte bara en fråga om "bekvämlighet" utan har betydande ekonomiska konsekvenser. Till detta kommer det grundlagsmässigt mycket märkliga i att S+MP+V vill lagstifta om att tvinga kommuner att anordna folkomröstningar i Stockholms Län; är det så regionala folkomröstningar ska komma till? Ger det inte en form av legitimitet åt folkomröstningarna MOT trängselskatter för några år sedan?

När det gäller en rödgrön regering så leder alla dessa krumbukter och försök till äreräddningar med påtvingade folkomröstningar till frågan om denna gruppering kommer att vara regeringsduglig. Det man tycks vara mest överens om är skattehöjningar, men ändå är löftena om utgifter långt större än de tillväxthämmande och jobbminskande skattehöjningarna. Det för tankarna till Grekland, där den monumentala ekonomiska krisen beror just på alltför stora utgifter i förhållande till intäkterna. Det är inte speciellt lugnande att Aftonbladet hyllar den rödgröna röran samtidigt som man påstår att problemet för Grekland är de krav som ställs från EU och IMF som är beredda att skjuta till pengar för att undvika total kollaps i det grekiska samhället. Problemen ligger i Grekland och oförmågan att ha sunda statsfinanser - det oroande är att Sahlin och kompisar i sin överbudspolitik bäddar för det slaget av statsbankrutt

---

DN, SvD

Inga kommentarer: