tisdag 18 maj 2010

Alliansen återinför betyg i skolan

Det med stor tillfredsställelse jag konstaterar att Alliansen nu föreslår att betyg ska ges åtminstone från årskurs 6 och att betygsskalan blir "bredare", dvs det blir fler steg.

Under min egen skoltid var det relativa betyg som gällde, skala 1-5. De flesta av mina lärare var medvetna om att den statistiska fördelningen av betyg byggde på hela årskullen i hela landet, men på sina håll fanns det lärare som "fick slut på de höga betygen"...

De målrelaterade betygen är då mycket bättre, eftersom det relaterar till om eleven uppnått ett visst mål. Ett problem som fortfarande inte är helt löst är givetvis vilka kriterier som ska gälla för att få ett visst betyg på en viss kurs. Men en diskussion om målet för en viss kurs torde vara till nytta både för elever och lärare.

Under ett antal år har det gällt en betygsskala med tre godkända steg: godkänd, väl godkänd och mycket väl godkänd. Ju mer man "smakar" på benämningarna, desto mer hör man Jantelagen: godkänd är vad man kan bli, allt därutöver är inte mycket att hänga i julgranen...

Nu blir det fem steg (A,B,C,D,E) för godkända resultat, vilket ju nästan är en fördubbling. Med flera steg är det inte lika stor skillnad för eleven att t ex få ett B eller C jämfört med MVG eller VG.

Från vänsteroppositionen lär väl inte jämmerropen dröja, även om splittringen är stor: S påstår sig vara för tidigare betyg medan MP och V är emot, de senare vill inte ha betyg alls.

För våra barn i skolorna och deras framtid behöver vi Alliansen i regeringsställning!

---
Mats Gerdau, SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

---

Tidigare bloggar:
Betyg, Skolverket och media
Vänsterpartiet och föraktet för demokrati...
Omdömen och omdömeslöshet
Socialdemokraternas tunga ansvar

---

Inga kommentarer: