torsdag 13 maj 2010

Alliansen och utvecklingen av sjukvården

I senaste numret av Läkartidningen görs en analys av Alliansregeringen och dess löften inför valet 2006. Läkartidningen är ju i grunden läkarnas fackförenings tidskrift men med en uttalad ambition att vara vetenskaplig och i sitt journalistiska uppdrag inte primärt företräda läkare som yrkesgrupp utan verka för en positiv utveckling av sjukvården för patienternas bästa.

I den första artikeln i serien "LT valbevakning" tar man upp Alliansregeringens löften och hur det gått.

Ledorden var patientmakt och mångfald, och man lovade bland annat rätt för medborgarna att fritt välja läkare och vårdenhet, att apoteksmonopolet skulle avskaffas, att den så kallade stopplagen skulle rivas upp och att patienternas rättigheter skulle samlas i en ny patienträttighetsslag. För att underlätta det fria valet skulle det bli öppna kvalitetsredovisningar av vårdens prestationer och större möjligheter för patienterna att välja andra vårdgivare om landstinget inte klarar vårdgarantin. Andra löften handlade om rejäla resurstillskott till psykiatrin, en så kallad rehabiliteringskedja och möjlighet att använda tvång i psykiatrisk öppenvård.

LT konstaterar att det mesta har uppfyllts, inte minst på grund av ett gediget utredningsarbete av Toivo Heinsoo som under mandatperioden genomfört fyra olika utredningar som alla syftar till att stärka patientens rätt. Hit hör bland annat vårdvalsprincipen, till vilken hör "öppna jämförelser" där invånarna själva ska kunna ta del av olika kvalitetsmått. För närvarande är det främst patienternas egen grad av "nöjdhet" och upplevelse av kvaliteten - mer objektiva mätningar av "medicinsk kvalitet" är inte lika lätt att göra, men arbete pågår. I det sammanhanget är det väsentligt att påpeka att de oberoende undersökningar som gjorts av Vårdval Stockholm inte på något sätt pekar på att nya mottagningar som öppnat och den ökning av läkarbesök man sett skulle bero på att det blivit fler läkarbesök för obetydliga besvär (av oppositionen föraktfullt kallat "snorakuter"). Och tvärtemot vulgärpropagandan har flera mottagningar öppnat i förortsområden som tidigare haft dåligt med vårdcentraler. Sant är dock att vissa mottagningar som fått stora "socioekonomiska" understöd utan koppling till antalet besök fått mindre anslag - dock utan att behöva stänga...

Två reformer som kanske inte uppfattas som avgörande för patienterna, men som indirekt är av enorm betydelse är patientsäkerhetslagen och patientdatalagen. Här handlar det om att dels ändra regelverken så att i första hand systemfel upptäcks och åtgärdas (snarare än att bara försöka hitta en syndabock - de som är vårdslösa och olämpliga kommer inte att få det lättare, men hittills har fokus varit enbart på enskilda utövare inom vårdsektorn, inte att organisationen kan vara en väsentlig bakomliggande orsak). Patientdatalagen handlar om att skydda patientens integritet men samtidigt för patientens bästa se till att modern IT används för att all relevant information från sjukvårdens journaler skall finnas till hands när den behövs. Jag tror att Sveriges invånare skulle bli förvånade över hur mycket resurser (tid och arbetskraft) som går åt för att söka efter journaler och journaluppgifter för att kunna ge rätt vård i rätt tid till patienten...

---

Inga kommentarer: