måndag 3 maj 2010

Återställare underhåller bara missbruk

Vänsteroppositionen har presenterat sin skuggbudget. Den innehåller mycket av det som man från den kanten brukar kalla för återställare. Det är då nödvändigt att komma ihåg att återställare inte botar problemen som många tror. Det vänsteroppositionen vill återställa, det är en politik som leder i samma riktning som Greklands havererade ekonomi: färre jobb och mera bidrag.

Men fanan hålls högt och nyspråket klingar falskt som förr. Nu heter det att "de rika ska vara med och betala". Man vill alltså ge intrycket att de rika hittills inte varit med och betalat. Man vill kraftigt höja marginalskatterna som S varit med om att reducera. Har inte de rika varit med och betalat hittills??

Man påstår att inriktningen är på fler jobb, men RUT ska avskaffas och man förordar således en återgång till en svart ekonomi eller arbetslöshet. De infrastruktursatsningar på bl a järnväg ger enligt experter en mycket begränsad ökning av arbetstillfällena. Förmögenhetsskatt och fastighetsskatt ska komma åter. Pensionärer ska alltså tvingas bort från egna hem igen. Eller ska man börja hårdbeskatta de mycket stora förmögenheter som S tidigare skonat, därför att denna dubbelbeskattning är skadlig för Sverige och dess invånare?

Däremot satsar man envetet på ökad bidragsberoende. Uppenbarligen ska fler arbetsföra sorteras bort från arbetsmarknaden igen.

Och med ökade marginalskatter och ytterligare beskattning av redan beskattade inkomster (dvs förmögenhetsskatt och fastighetsskatt) så vill man säkerställa att ingen i Sverige kan bli rik på eget arbete. Vänsteroppositionen behöver väl ett proletariat som väljarbas, en grupp som inte kan arbeta sig upp till eget välstånd utan som är beroende av bidrag från en vänsterregering!

I lördags intervjuades Mona Sahlin om att minska skillnaden i skatt mellan arbetande och pensionärer. Journalisten fann det underligt att det kunde bli någon skillnad efter som skattesänkning för pensionärerna på 7 miljarder motverkas av skattesänkning för arbetande som betalar fackföreningsavgift med 6 miljarder. Där - som i så många andra frågor - blev Sahlin svaret skyldig.

---

SvD, DN, Expressen, Aftonbladet

---

Kent, Paul 1, Paul 2, Paul 3, Paul 4, Bjarne

---

Inga kommentarer: