tisdag 18 maj 2010

Att lösa problem eller låtsas lösa problem?

Ett av Miljöpartiets och vänsteroppositionens stora förslag för utveckling av Sverige är satsning på höghastighetståg. Det som saknas är analysen av behov, kostnad och värde. Att satsa på höghastighetståg mellan Stockholm och Linköping lär väl ge kortare restid, men till mycket höga kostnader. Det ger ingen lindring av de lokala trafikproblemen i Storstockholm som inte heller kan lösas enbart med kollektiva lösningar - "det går inte att dra spår till varje port".

I dagens SvD skriver Sten Lorentzon, professor vid institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Handelshögskolan, Göteborgs universitet, på Brännpunkt om varför vänsteroppositionens satsning på höghastighetståg inte håller måttet:

"Stort befolkningsunderlag, stora trafikproblem och dåligt sammanlänkat järnvägssystem är argument för höghastighetståg. I Sverige är dessa problem små och vi kan undvika höghastighetståg, som skär sår i landskapet och påverkar människors och djurs livsvillkor genom barriäreffekter.

Analys av hur investeringar i infrastruktur påverkar verksamheter och vardagsliv efterlyses. Sannolikt leder denna analys till slutsatsen att det finns bättre alternativ än höghastighetståg för Sverige."

Liknande kritik har redan framförts av Per Kågeson

Vi vet redan att åtminstone Vänsterpartiet anser att det primära måste vara att begränsa bilismen. Till detta kommer storsatsningar på höghastighetståg till nytta för relativt få och till mycket stora kostnader. Dessutom har man fört fram att satsningar på höghastighetståg ska bekostas av en extra kilometerskatt på lastbilstransporter - men gods transporteras inte med höghastighetståg, så den skatten blir enbart en pålaga utan att godstransporter på tåg gynnas. Dessutom lär det inte gå att skilja på lastbilstransporter "parallellt" med järnvägar och de alldeles nödvändiga transporterna mellan kunderna och spåren. Allt sådant blir dyrare och skatten går till samhällsekonomiskt och miljömässigt ifrågasatta prestigesatsningar...

Det är Moderaterna och Alliansen som har det bästa miljöprogrammet för Sverige - där görs analyser, inte röstmaximeringskalkyler

---

SvD, DN, DN, Expressen

---

1 kommentar:

Niklas sa...

Frågan är hur konkurrenskraftigt Sverige står sig vid den tidpunkt oljepriset, till följd av dålig tillgång, är skyhögt. Vad blir alternativet då flyg inte längre är ett alternativ? Idag är det lätt: X2000 funkar bra till de allra flesta orter i Södra Sverige. Till Skåne kan man ta sig med flyg om tiden är avgörande. Ska man ta aig till metropoler i Europa är flyget ett alternativ.

Om inget görs i kommer den snabbaste sättet att ta sig till Hamburg i framtiden vara att först ta sig till Köpenhamn med X2000 (5 timmar). Sedan blir det ICE (långsam version) som tar ytterligare 4-5 timmar. Tänk om hela förbindelsen kunde ske utan byte på 4 timmar? Det kan det inte om vi inte satsar på någon form av höghastighetståg.

//Borgerlig väljare