torsdag 27 maj 2010

Bravo Gunilla Carlsson - igen!

SIDA har misskött det svenska biståndet, har inte klarat av att sköta sin egen ekonomi och har inte följt upp effekterna av det bistånd som givits. Tidigare har man gått till attack mot biståndsministern men även ekonomistyrningsverkets rapport har visat på de stora interna problemen. Till detta kommer då rapporter om åratal av stöd till korruption och andra missförhållanden.

Idag har Alliansregeringen fattat det ofrånkomliga beslutet att byta ledning för SIDA. Det är helt nödvändigt både för biståndets anseende inom Sverige och för Sveriges anseende som biståndsnation internationellt. Biståndsminister Gunilla Carlsson ska ha all heder för det hårda arbetet i stark motvind från en myndighet som inte klarat sin uppgift!

---

Gunilla Carlsson (Newsmill)

SvD, DN, Expressen, Aftonbladet, Aftonbladet

---

Tidigare bloggar:
När ska SIDA vakna?
Ska SIDA prioritera verksamhet eller administration?
Vilken nytta gör SIDA?
Bravo Gunilla Carlsson

---

Inga kommentarer: