lördag 29 maj 2010

Den rödgröna bluffen synas

Det verkar som om Sveriges invånare börjat syna den rödgröna bluffen. Alltfler börjar inse att vänsteroppositionen inte ger svar på frågorna utan bara erbjuder skattehöjningar. Veckans Synovate-undersökning talar för kraftiga förändringar inte minst i de tre storstadsregionerna. I Aftonbladet försöker man desperat skyla över fastighetsskatten med påståenden som "mycket väsen för 8 procent". Aftonbladet påstår att inga radhuslängor kan komma i fråga, men som radhusägare där grannar säljer för belopp över det som de rödgröna anser vara normalgräns inser man att Aftonbladet inte faktagranskar sina politiska ledare. Tänk om det varit tvärtom? Då hade vänsteroppositionen snabbt sökt upp en person som på grund av kombinationen svår sjukdom, fastighetsskatt och förmögenhetsskatt måste flytta! För vänsteroppositionen glömmer alltid att förmögenhetsskatten hittills alltid slagit minst lika hårt som fastighetsskatten. Men, som miljöpartisten Mikaela Valtersson uttrycker det: "dom kan ju alltid sälja och flytta".

En annan aspekt på Aftonbladets del i fördumningen är dagens ledare "eurovision kris contest":

"Expressens ledarsida har till och med snickrat på teorin att vissa nationer av naturen är mer sparsamma på grund av sitt ”lutherska arv”. Det är naturligtvis bara trams. I Grekland beror problemen på underskotten."

Är underskotten något som bara uppkommit helt plötsligt, som en jordbävning eller en tsunami?

---

Läs mer om medias brister: Paul Lindquist

om opinionsundersökningar: Kent Persson, tidigare blogg

Tidigare blogg om skattechock

---

DN, SvD

---

Inga kommentarer: