torsdag 27 maj 2010

Förödande skattechock om röd-gröna vinner valet

Det framgår allt tydligare vilken framtid vi har att vänta om de rödgröna vinner valet. På Dagens DN Debatt skriver Sven-Olof Lodin, professor i finansrätt:

"Sammantaget innebär i många fall de till synes låga procentuella förändringarna stora nominella belopp i skattehöjningar för de enskilda skattebetalarna. Ser man på det samlade resultatet är det ett allvarligt avsteg från de principer som den stora blocköverskridande skattereformen 1991 byggde på och som vårt system fortfarande bygger på. De får inte överges så lättvindigt som de rödgröna nu avser med höjning av världens redan högsta skatt på arbete och långt högre marginalskatter än i skattereformen och än i något annat land."

Det är allvarligt, därför att det både drabbar så många människor, men också därför att det är ett radikalt avsteg från arbetslinjen. De rödgröna vill nedmontera den svenska välfärden genom att strypa det maskineri som är förutsättningen för just den allmänna välfärden.

Jag har i tidigare blogg försökt tolka vad som ligger bakom vänsteroppositionens olika förslag. Att jag då dragit paralleller med vad olika socialistiska och totalitära regimer gjort är inte för att försöka "skrämma" väljare med "vänsterspöket", utan därför att det finns en liknande brist i respekt för individen i dagens svenska rörelser med socialistisk eller kommunistisk grund. Politiska ideologier som sätter kollektivet före individen, som lägger förslag där individer kommer i kläm, men där man avfärdar det med att kollektivet är viktigare - de ideologierna har ett humanistiskt och etiskt problem.

---

Inga kommentarer: