torsdag 13 maj 2010

Förvirrat om medborgarinflytande

I debatten om vad som är demokrati och vad som inte är det - aktualiserat av vänsteroppositionens märkliga utspel om regional folkomröstning om Förbifart Stockholm. Av Stockholms Handelskammares opinionsundersökning i veckan är det ju alldeles tydligt att vänsteroppositionen inte har opinionen med sig, inte ens bland sina egna sympatisatörer! MPs potentiella väljare säger til 69% att de är för att Förbifart Stockholm byggs!

I en debattartikel i DN skriver transportmiljöforskaren Per Kågesson om behovet att låta en "medborgarpanel" med 500 medlemmar på betald arbetstid sätta sig in frågan och bestämma. Jag har ett ännu enklare förslag än detta att skapa en ny stor organisation. Den 19 september i år går vi till val - till riksdag, landsting och kommuner. I stället för att riksdagen kommenderar kommunerna att hålla folkomröstning så skulle vi ju kunna låta väljarna utse sina representanter i varje kommun. Det blir säkert lätt att få ihop 500 i Stockholms län. Men vänta - det finns ju ett folkvalt fullmäktige i varje kommun, med undantag av några få är det ju fritidspolitiker som alltså både är intresserade av politiska frågor och som är vana att mot ett symboliskt arvode sätta sig in i komplicerade frågor vid sidan om sitt dagliga arbete och sedan fatta beslut.

Tänk så enkelt! I september väljer vi våra kommunfullmäktigeledamöter och de som alltså fått invånarnas förtroende att sätta sig in i frågorna kan också fatta besluten. Vilken anledning finns det att tro att "500 slumpmässigt utvalda medborgare" skulle vara bättre ägnade än de som fått förtroendet i allmänna val? I så fall borde vi ersätta de allmänna valen med en slumpgenerator!


---

SvD, SvD,

---

Inga kommentarer: