söndag 9 maj 2010

Gott betyg åt Sverige under Alliansregeringen

World Economic Forum har jämfört de olika EU-ländernas konkurrenskraft och finner att Sverige innehar första platsen.

"De nordiska länderna fortsätter att leda arbetet inom Lissabonstrategin, de är väldigt innovativa och har utvecklat starka informationssamhällen. De har även haft ett starkt fokus på hållbar utveckling och miljö, säger Jennifer Blanke, författare till rapporten, som är WEF:s femte i ordningen."

Det finns alltså all anledning att varna för vänsteroppositionens alla förslag som skulle omintetgöra Sveriges konkurrenskraft.

---

SVT, SvD

Inga kommentarer: