lördag 8 maj 2010

Hur ska friskolorna strypas, Mona Sahlin?

Mats Gerdau skriver i ett inlägg på Newsmill hur Mona Sahlin tagit bladet från munnen i brittiska The Guardian för att kritisera det svenska systemet med fristående skolor.

Det som är mest slående i Mona Sahlins inlägg i den brittiska tidningen är att hon här ger en helt annan bild av Socialdemokraternas och Vänsteroppositionens inställning till fristående skolor.

För hemmapubliken har det hetat att friskolor kommit för att stanna. För en publik som hon antagligen anser inte höra till potentiella väljare låter hon meddela:

"If we win the Swedish general election in September, we won't prevent parents from choosing free schools for their children. But we will reform the system in order to reverse the serious problems that have become evident over in this system, increasing spending on schools. Spending alone won't always improve standards, but creating a free market as the Conservative proposals do without providing the funding to allow for the surplus capacity you need will certainly harm standards."

Vilka allvarliga problem som uppkommit är däremot mindre klart - Sahlin gör en utläggning om att skolornas resultat snarast försämrats:

"Yet the Swedish authorities' own research has concluded that over the last fifteen years since the free schools were introduced, the number of low performing pupils has increased in Sweden, while the high performing pupils have neither increased in numbers nor have they become more successful."

Här är ju resonemangen mer än grumliga; det har alltså blivit fler lågpresterande elever, annars har inga effekter av friskolereformen setts. Jag vill också ifrågasätta det vetenskapliga värdet av "myndigheters egen forskning", eftersom Skolverket hängivet fortsätter att odla myten att socioekonomiska faktorer är avgörande för en skolans misslyckande - och bortser helt från den internationella forskning som visar att tydlig pedagogisk ledning och engagerade pedagoger betyder mer än socioekonomiska effekter.

Så finns också en så typisk Sahlinsk saltomortal - friskolorna är både undermåliga och leder till segregering eftersom föräldrar och inte politiker väljer dem...

"The free school system, implemented without imposing clear standards, has seen schools opening with sub-standard facilities, often without libraries, and with a far greater number of unqualified teachers.

What's more, the introduction of free schools has led to increased segregation where pupils from the same social background increasingly concentrate in certain attractive free schools."

Men den väsentligaste frågan förblir obesvarad: Varför går inte Sahlin till öppen attack mot friskolorna på hemmaplan?

Artikeln uttrycker i varje fall tydligt ett motstånd mot invånarnas rätt att fatta egna beslut; med svepande generaliseringar försöker Sahlin misstänkliggöra mångfaldens samhälle, skylla den ordinarie skolans tillkortakommanden på tillkomsten av alternativ och eftersom den socialdemokratiska lösningen på alla problem är ökade anslag ser man inga lösningar. Man har aldrig tagit till sig den generella erfarenheten att mångfald med konkurrerande alternativ även kan leda till positiva förändringar i de traditionella verksamhetsformerna. När en av de första fristående skolorna öppnade på Lidingö hördes en rad olycksprofeter sia om den näraliggande kommunala skolans snara sammanbrott och nedläggning. Det är nu en av öns bästa och mest eftertraktade kommunala skolor!

---

Mats Gerdau, Mats Gerdau, DN, Aftonbladet

2 kommentarer:

FVHC sa...

Jag förstår inte att du försvarar en skolform som har betydligt färre utbildade lärare och trots detta tycker att dessa skolor har nåt att bidra med.

Lars Björndahl sa...

Du har nog fått en del om bakfoten. Det är samma skolform som kommunala skolor - dvs friskolor lyder under samma lagar som alla kommunala skolor. Däremot har många vänsterledda kommuner givit mycket mindre resurser till friskolorna, vilket i den fel kan ha varit bidragande till att man haft svårt att rekrytera formellt rätt utbildade lärare.
Det viktigaste är att eleverna inhämtar kunskap - där görs dels olika former av mätningar och föräldrar och elever som inte är nöjd med en friskola kan alltid byta till något bättre (om inte MP lyckas stoppa det).
Det är viktigt med bra lärare. Bara för att en lärare har rätt utbildning betyder inte det med automatik att den läraren är bra. Därför är det viktigt att även eleverna får vara med och utvärdera lärarna.

Dessutom har det visat sig att friskolor oftast stimulerar kommunala skolor till positiv utveckling med förbättrade resultat.

Därför är det lätt att försvara friskolornas existens och familjernas rätt att välja skola!