fredag 14 maj 2010

Intressant om sjukförsäkringsreformen

Vinterns mest missbrukade politiska slagträ var det som vänsteroppositionen kallade "stupstock" och "att tvinga svårt sjuka människor att arbeta". De politiker som satt sig in i frågan visste att det inte rörde sig som något sådant utan om att reformera ett system som tvingade ut människor i utanförskap - utan hjälp tillbaka till ett liv där de kan försörja sig själva. Mycket av denna "sjukförsäkringsfråga" har ju dessutom handlat om att dölja arbetslöshet.

Grundfrågan har alltså varit de personer som har kvarvarande arbetsförmåga men kanske inte kan återgå till sitt tidigare arbete. Hur har det gått?

En rapport från Försäkringskassan, som DN citerar, säger att av de ca 2000 som blev utförsäkrade men som inte anmälde sig till arbetsförmedlingen för arbetslivsintroduktion så är situationen så här:
Mer än hälften försörjde sig genom eget arbete. Bara ett par procent levde på socialbidrag. Studiemedel och föräldrapenning var två av flera andra försörjningskällor.

Vidare konstaterar DN:
Den som efter maximalt antal dagar är för sjuk för att hänvisas till arbetsförmedlingen kan fortfarande förtidspensioneras (även om reglerna för detta tack och lov nu är mycket striktare) eller i vissa sällsynta fall få förlängd sjukpenning.

En annan vanlig missuppfattning, som vänsteroppositionen gjort allt för att vidmakthålla, är att sjukförsäkringen skulle vara en ersättning därför att man är sjuk. Det är det inte - det är en ersättning när man är för sjuk för att arbeta.

Det vore på sin plats om vänsteroppositionen istället för som Tomas Östros basunera ut att "stupstocken ska bort" redovisade vad man har för konkreta planer? Ska rehabilitering bort och människor hänvisas till sjukpension när arbetena tryter?

---

DN

10 kommentarer:

Anonym sa...

Ska rehabilitering bort och människor hänvisas till sjukpension när arbetena tryter?

- Vilken rehabilitering syftar du på? Det mesta av insatserna ni satt för rehabilitering har ju i verkligheten varit aktivitetsstöd för folk som flyttats från fk till ams med utförsäkringen vid dag 550. Rehabiliteringen har varit bristfällig länge i sverige. Många sjuka har inte ens fått en diagnos, eller precis påbörjat rebhab när man når dag 180 och där ofta blir utförsäkrad och antagligen arbetslös ovanpå allt.

Lars Björndahl sa...

Hej Anonym!
om du läser hela artikeln i DN så ser du att all sjukskrivning eller "sjukpension" inte är borta. Det handlar om arbetsförmåga och arbete. Däremot har vänsteroppositionen sagt att man ska ta bort reformen - hur långt tänker man gå? kommer man att gå tillbaka när sjukpensionering ersatte arbetsmarknadsinsatser? Och då många som skulle kunnat rehabiliteras tillbaka till arbetsmarknaden, om än inte alltid till sitt tidigare arbete, inte fick någon rehabilitering alls utan g(l)ömdes undan i en statistik som på osanna grunder visade upp en sjuklighet utan dess like!

Claes Leo sa...

Det var inte 2000 som blev utförsäkrade, det var 18 000.
Så här står det i FK:s rapport:
"Förändringarna i sjukförsäkringen medförde att en stor grupp personer
nådde den maximala tiden i sjukförsäkringen vid årsskiftet 2009/2010.
Det framgår av de senast tillgängliga uppgifterna att denna grupp
uppgick till 17 850 personer. Av dessa lämnade ca 14 700
sjukförsäkringen. De allra flesta gick till Arbetsförmedlingen, drygt
12 700 personer vilket motsvarar 87 procent av dem som lämnade
sjukförsäkringen. Närmare 600 fick förlängd sjukpenning i vissa fall eller
förlängd sjukpenning på grund av arbetsskada och närmare 2 600
personer fick sjuk- eller aktivitetsersättning på hel- eller deltid. Det var
knappt 2 000 personer som inte anmälde sig hos Arbetsförmedlingen."

Claes Leo sa...

Det är alltså mot basen på 18 000 som man ska bedöma vad som hänt med de 2000 som inte anmälde sig hos arbetsförmedlingen.
Det är alltså inte hälften av de utförsäkrade som försörjer sig på eget arbete (1000 av 2000) utan ca sex procent (1000 av 18 000).

Claes Leo sa...

FK:s rapport finns här:
http://www.forsakringskassan.se/irj/go/km/docs/fk_publishing/Dokument/Pressmeddelanden/pm10_12/pm10_12_rapport.pdf

Lars Björndahl sa...

Hej Claes Leo!
Om du läser tredje stycket i min blogg så kan du se att jag klart och tydligt anger att det är de ca två tusen som utförsäkrats men INTE antagit erjbudande från arbetsförmedlingen.

Det är bara den gruppen som DN-artikeln och jag kommenterat. Jag har själv träffat personer i den gruppen som nu är tacksamma för att de kommit ur sjukpensioneringsfällan och fått "ett nytt liv".

Lika fel som det vore att påstå att det är hälften av alla utförsäkrade som redan nu försörjer sig på eget arbete, är det att nu dra slutsatsen att de som fn går i arbetsförmedlingens olika program för all framtid kommer att göra det.

Men det bloggen helt tydligt kommenterade det var den grupp som "försvann" mellan försäkringskassan och arbetsförmedlingen!

Claes Leo sa...

Jadå, men varför nämner varken du eller DN det totala antalet utförsäkrade?
Det står att finna i FK:s rapport.
Att några av de som "försvann" mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är inte konstigt - även långtidssjuka blir ju ibland friska eller hittar ett annat jobb som passar dem trots deras sjukdom.
Faktiskt finns det all anledning att förmoda att den gruppen som "försvann" såg annorlunda ut än övriga sjukförsäkrade.
En del var närmare arbetsmarknaden, andra längre ifrån än genomsnittet av de utförsäkrade.

Lars Björndahl sa...

Hej Claes Leo!
Eftersom du haft tillgång till hela rapporten så har du väl läst titeln: "en kartläggning av personer som uppnått maximal tid i
sjukförsäkringen och inte anmält sig till Arbetsförmedlingen"

Det var ju specifikt den frågeställningen som rapporten tar upp och därför naturligt att kommentera just den frågeställningen. Vad gäller effekterna av arbetsförmedlingen och de insatser som görs där, så lär det dröja innan någon undersökning värd namnet kan göras. När det gällde dem som utförsäkrats OCH INTE anmält sig till arbetsförmedlingen så gjordes uppföljningen i mitten av mars och rapporten var klar en vecka in i maj. Man kan ju då faktiskt konstatera att det är intressant att redan så tidigt hade hälften egen försörjning. Så snabbt lär det inte gå för dem som går i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Så jag tycker nog att det är adekvat att diskutera det rapporten handlar om och har undersökt. Dock kan jag givetvis inte uttala mig på DNs vägnar.

Claes Leo sa...

"Grundfrågan har alltså varit de personer som har kvarvarande arbetsförmåga men kanske inte kan återgå till sitt tidigare arbete. Hur har det gått?"

Detta skriver du, men rapporten har inget svar på denna din fråga.

Det enda som den svarar på är vad som hänt med de personer som "försvann" ur systemet. Och självklart gläds jag med de ca tusen som återgick till arbetslivet, men det säger inte ett dugg om vad som kommer att hända med de övriga.

Trots allt var det ju en och annan långtidssjukskriven även i det gamla systemet som blev friska och kunde återgå antingen till sitt gamla arbetet eller något annat arbete.


Och som forskare borde du ha förstått att dessa 2000 inte är ett representativt urval av de 18 000.

Att sedan inte DN .. eller en del andra bloggare med förankring inom moderaterna .. inte har begripit det är en annan sak.

Lars Björndahl sa...

Claes Leo!
Nu tycker jag att du får besinna dig!

Din senaste kommentar antyder att du antingen inte läst min blogg ordentligt eller så vill du insinuera att jag påstått sådant som jag inte påstått:
1. Grundfrågan är en sak
2. Det rapporten svarar på är bara en del av det
3. Jag har inte någonstans påstått att de 2000 är representativa för de 18000.

Du påstår däremot att de 1000 som utförsäkrats och försörjer sig själva skulle gjort det ändå. Det finns inget stöd i rapporten för det.

Och det blir inte bättre av att du kastar lite allmänna speglosor över moderata bloggare och försöker få det till att DN är en moderat blogg.

Om en diskussion ska leda någon vart är ett grundkrav att debatten är saklig.