tisdag 11 maj 2010

Kloka pensionärer på Lidingö

De senaste veckorna har jag varit med i ett flertal kampanjaktiviteter. Det är sällan man får så mycket uppskattning som när man samtalar med väljare i Lidingö Centrum eller knackar dörr någonstans på Lidingö.

Speciellt i denna valrörelse - med hot om fastighets- och förmögenhetsskatt som kan jaga många pensionärer från deras hem - har jag märkt hur kloka och välinformerade Lidingös pensionärer är. Den vanligaste uppmaningen jag fått från pensionärer är att vi ska jobba på med arbetslinjen för att säkra grunden för pensionerna. De allra flesta vet också att den sänkning av pensionen som skett beror på hur pensionssystemet är utformat och på effekterna av den globala finanskrisen. Att Alliansregeringen sänkt skatten för pensionärer för att lindra den sänkningen har också många redan noterat.

Mycket större hot än skattenivåerna är risken för att fastighets- och förmögenhetsskatterna ska återkomma. Många ganska modesta hus på Lidingö spränger de gränser som vänsteroppositionen satt upp som "tillåtliga" utan straffskatt. Att Östros lite vagt lovat att kanske höja gränserna är väl inte ett löfte att sätta någon större tilltro till.

---

DN,Paul Lindquist

---

Inga kommentarer: