fredag 14 maj 2010

Miljöpartiet tror inte på människors förmåga

Det blir allt tydligare att den största skillnaden mellan alliansen och vänsteroppositionen är att den senare inte har någon tilltro till människor och deras förmåga. Det ska vara förbud och bidrag, inte svängrum för att själv fatta beslut och ta ansvar för besluten.

MPs förslag till ny föräldraförsäkring: föräldrarna tilltros inte förmågan att göra egna val, politikerna ska bestämma över huvuddelen av föräldraledigheten. Passar det inte så blir det inget bidrag...

MPs förslag till kvotering i bolagsstyrelser - här finns viktiga obesvarade frågor:
- har företagen blivit bättre i Norge sedan minimigränsen uppnåtts?
- har kvinnors inflytande ökat i Norgee?
- varför bara bolag? varför inte föreningar (inklusive fackföreningar, intresseorganisationer och politiska föreningar), stiftelser och alla verksamheter som har en styrelse?

MPs inställning till boende och tillgång till parkeringsplatser. Uppenbarligen räcker inte kollektivtrafiken till ens i Stockholm, vilket får till följd att även nya bostadsområden översvämmas av bilar som har svårt att parkera. Vilken är MPs lösning - invånarna ska tvingas avstå från bil genom att det blir omöjligt att parkera. MP "vet" att deras politiska lösning är bättre för människorna som uppenbarligen inte anses kapabla att fatta egna beslut.

Sättet att se på invånarna som mindre kapabla att fatta egna beslut måste väl bero på det socialistiska sättet att bara se kollektiv, inte individer. Det är svårt att förstå vänsteroppositionens sätt att resonera på annat sätt, eftersom jag inte vill tro att de avsiktligt vill människor ont!

---

SvD, SvD, DN, SvD, SvD, DN, Expressen, Expressen

---

Kent Persson, Mats Gerdau

Inga kommentarer: