måndag 10 maj 2010

Myten om skattesänkningar till de rika!

Vänsteroppositionen försöker sprida myten om att Alliansregeringens skattesänkningar bara går "till de allra rikaste".

Jag är tacksam för att Edvin Alam uppmärksammat Mona Sahlins försök att slå röda dunster i ögonen på väljarna: det skulle finnas 7 miljoner löntagare och bara de rikaste gynnas av skattesänkningarna.

Edvin hänvisar till Skattebetalarnas Förening som gått till källan - Riksdagens utredningstjänst - som vänsteroppositionen hänvisar till. Det är intressant läsning, men också skrämmande. Antingen har vänsteroppositionen svårt att läsa och förstå, eller så är man ute efter att försöka föra väljarna bakom ljuset!

”Ja, med moderaternas gamla politik skulle den rikaste halvan av befolkningen ha fått 72 procent av skattesänkningarna. Men med de nya moderaternas politik,som understötts av mittenpartierna, har denna halva nu istället fått 80,6 procent av skattesänkningarna. De nya moderaternas politik är således ännu mer orättvis än de gamla moderaternas”

Se tabellen från Riksdagens Utredningstjänst (är det kanske denna RUT som man vill ta bort? Eller var det den RUT som Stockholmssossarna ville behålla?) - för att få så många löntagare måste man ta med alla över 18 år som har någon inkomst, till exempel sommarjobb och en blygsam ränta. Om vi räknar hur många av Sveriges 9 miljoner invånare som är upp till 18 år så borde det vara 18 (=0 tom 17 år) x ca 100.000 = ca 1,8 miljoner.... Tabellen tål att granskas!

Men för att verkligen förstå vilka individer det är som utgör denna "rika" del av befolkningen är så måste vi ta del av den tabell Skattebetalarna tagit fram:

Tabell 1: De inkomstgränser som används i Riksdagens utredningstjänst 2009:1061
Decil Decilgränser (avser bruttoinkomst, kr) Decil börjar vid månadslön* (kr)
1____________1 – 82 400___________________________1 kr
2_______82 401 – 126 000_______________________6 867 kr
3______126 001 – 166 900______________________10 500 kr
4______166 901 – 203 100______________________13 908 kr
5______203 101 – 236 400______________________16 925 kr
6______236 401 – 273 300______________________19 700 kr
7______273 301 – 313 000______________________22 775 kr
8______313 001 – 363 600______________________26 083 kr
9______363 601 – 455 600______________________30 300 kr
10_____455 601 –_____________________________37 967 kr
Källa: RUT 2009:1216
*Förutsätter här att personen inte har t.ex. övertidsersättning eller kapitalinkomster. Vi underdriver med andra ord t.ex.
förskollärarnas inkomst.


Vad motsvarar då detta för yrkesgrupper? Svaret ges i Skattebetalarnas nästa tabell:

Tabell 2: Lönestatistik
Yrkesgrupp (SSYK-kod) Lön (gruppgenomsnitt)

Förskollärare och fritidspedagoger (331),kvinna, förgymnasial utbildning: 19 700 kr

Lager- och transportassistenter (413), man,förgymnasial utbildning: 23 200 kr

Arkivarier, bibliotekarier m.fl. (243), kvinna,statligt anställd: 26 700 kr

Gruv- och bergarbetare (7111): 30 400 kr

Farmakologer m.fl. (2212): 42 100 kr

”Jobbskatteavdraget” ger den som tjänar 20 000 kronor i månaden i Stockholm 1.275 kronor extra i plånboken varje månad i år, medan den som tjänar 50.000
kronor får 1.641 kronor mer kvar efter skatt enligt Ekonomifakta. Skattesänkningen i kronor är störst i kronor för dem med inkomster under 40.000/månad. Noteras bör dock att den som tjänar 50.000 kr/månad betalar 4 gånger mer i skatt än den som tjänar 20.000 kr /månad (16.693 jfr 4.116).

Frågan man ställer sig är alltså: detta måste ju innebära att när vänsteroppositionen meddelade att de rika skulle få betala mer, då måste man mena alla med månadsinkomst över 19.700 kronor?

Det har ju varit det valtaktiska tricket: säg att det bara drabbar de rika, och höj sedan skatten för alla...

---
SvD - Faktakollen

Mats Gerdau, Paul Lindquist

Inga kommentarer: