måndag 17 maj 2010

När ska SIDA vakna?

En rapport från Ekonomistyrningsverket bekräftar den bild som SIDAS egna chefer försökt att förneka: verksamheten drivs inte på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt!!

Biståndsminister Gunilla Carlsson har haft rätt hela tiden när hon som ansvarig minister kritiserat SIDA - och fått utstå påhopp från chefer i verksamheten.

Med tanke på vad som förevarit det senaste halvåret är ju frågan om nuvarande ledning överhuvudtaget kan fortsätta leda verksamheten!

---

Tidigare bloggar:
Vilken nytta gör SIDA?
Ska SIDA prioritera verksamhet eller administration?
Bravo Gunilla Carlsson

---

SvD, DN, DN, DN, DN

---

Inga kommentarer: