söndag 16 maj 2010

Söndagskrönika - vart är Miljöpartiet på väg?

Inspirerad av moderatkollegan Kent Persson försöker jag mig på att sammanfatta vad jag uppfattat om Miljöpartiet - genom tidningsartiklar, rapportering i radion och sändningar i TV från partistämman.

Ett hett ämne i MP är arbetstidsförkortning. Även om det inte finns med i den röd-gröna valplattformen och MPs partiledning envetet hävdar att valplattformen inte ändras oavsett vad kongressbesluten säger, så berättar debatt och beslut mycket om på vilken planet själva partiet MP befinner sig. Den dominerande åsikten är alltså det arbetas för mycket i Sverige. Antingen vill MP att löner ska sänkas med 12,5% eller så ska effektiviteten sänkas med 12,5%. Men någon sådan analys verkar man inte göra.

Det jag finner mest oroande med MP är just bristen på djupare analys. Såväl partiledning som andra representanter presenterar olika förslag som kan låta positivt och trevligt - eller i varje fall nödvändigt. Men om man analyserar förslaget vidare inser man att antingen löses inte problemet eller så åstadkommer man värre problem.

Ett tydligt exempel gäller biltrafik. Man ser som huvudlösning att förbjuda eller i varje fall försvåra för bilism. Förvisso vill man satsa på kollektivtrafik, men analysen i vilken mån kollektivtrafik kan ersätta huvuddelen av biltrafiken gör man inte. När gällde dubbdäck och luftföroreningar på Hornsgatan i Stockholm var huvudförslaget extra skatt på dubbdäck - Alliansen i Stockholm inriktar sig på att råda bot på det verkliga problemet, luftföroreningarna, inte att lägga pålagor på bilister som inte alls bidrar till problemet. Till detta kommer skillnaden i att Alliansen även utvärderar om vidtagna åtgärder har avsedd effekt. På grund av att Alliansen tar miljöproblem på allvar och gör de mer långtgående analyserna så är Alliansens miljöpolitik verklighetsförankrad och därför är det den politiken som har möjlighet att lösa problemen, inte bara skapa nya problem.

Jag har här bara tagit upp en enstaka fråga men SVT24 sände en rad närmast rörande naiva valappeller. Men det riktigt oroande är om MP får chansen att försöka förverkliga dem - då blir det riktigt besvärligt för Sveriges löntagare, företagare och skattebetalare - det är de som får betala notan, inte någon anonym miljonär på Lidingö...

---

SvD, DN Expressen, Aftonbladet, SR, SVT, DN, SvD

---

Inga kommentarer: