lördag 8 maj 2010

Utmärkt betyg för Lidingös skolor

Fredagens stora skolhändelse var onekligen SKLs publicering av jämförelser av skolresultat i olika kommuner. Det var mycket glädjande att Lidingö placerade sig som god tvåa bland landets alla kommuner.

Till skillnad från Skolverket anser inte Sveriges Kommuner och Landsting att elevernas resultat i skolorna enkelt kan relateras till föräldrarnas utbildning och ekonomiska ställning. Bland vänsterns företrädare brukar det heta att socioekonomiska faktorer är avgörande, men då har man inte reda på att det bara gäller när respektiva skola saknar tydlig pedagogisk ledning och besjälade lärare! Internationell forskning visar att det är det som är skillnaden mellan bra och dåliga skolor, inte i första hand elevernas föräldrars socioekonomiska status.

Hur har Lidingö kunnat lyckas så bra? Svaret från SKL:

–Vi ser att de som lyckas har en politisk ledning som tar ansvar för skolan, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för lärande och arbetsmarknad på SKL.

Att belöna duktiga lärare, ha höga förväntningar på eleverna och följa upp deras arbete pekas ut som några framgångsfaktorer.

–Kunskapsuppföljning är jätteviktigt. Det kan handla om att se till att inga elever halkar efter tidigt, säger Per-Arne Andersson.

Det är just detta som är riktmärket för den politiska majoriteten på Lidingö. Utbildningsnämnden lägger sig inte i hur det pedagogiska arbetet utförs - det har vi professionella pedagoger till. Däremot är det vår uppgift att utvärdera verksamheten så att vi kan veta att eleverna får bästa möjliga skola och att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.

Utbildningsnämnden har under den innevarande mandatperioden speciellt uppmärksammat trygghet och mobbning. Medel för stöd till barn med särskilda behov har ökats, särskilda insatser görs för att i ett längre perspektiv upptäcka läs- och skrivsvårigheter på ett tidigt stadium innan barnet blivit stigmatiserat och tappat tron på sig själv och på skolan. Vi har även initierat utvärdering av hur det går för elever som inte fått behörighet till gymnasium.

---

DN, SKLs rapport, Paul Lindquist, Lidingösidan

Inga kommentarer: