söndag 9 maj 2010

Vad är avgörande: lärarkvalitet eller närvarotid?

Flera gånger tidigare har frågan om lärares arbetstider varit uppe för diskussion. SKL anförde i sina förhandlingar att det vore önskvärt med kontorsarbetstid för lärare - med vanlig semester i stället för ferier. Detta motiverades med att lärarna måste vara mer tillgängliga för eleverna! I så fall vore det på sin plats att först ha ändrat skolåret från nuvarande terminsindelning till "vanligt arbetsår med lagstadgad semester, varav fyra under sommarmånaderna". För samordningens skull innebär det väl att barnfamiljer bara kan vara lediga under "industrisemestern" - ledigheter under terminstid är ju inget att rekommendera...

Nej, lyckligtvis föll det avtalskravet. Viktigare än att flytta arbetstid från terminerna till sommaren måste vara att diskutera förläggningen av arbetstiden upp till 35 timmar - till vad ska den disponeras? hur kan skolledningen disponera den tiden och hur ska planeringen av den tiden se ut? hur organiserar man lärarnas arbete under "kontorstiden" före, mellan och efter lektionerna? Hur ordnar man arbetsplatser under den obligatoriska närvaron. Generellt verkar rimliga ytor för "kontorsarbete" både kostnadskrävande och komplicerat i dagens skolor.

I dagens DN lyfter man på ledarplats fram det som är mycket väsentligare än att förlägga lärarnas arbetstid till sommarveckorna: att följa upp och utvärdera kvaliteten i undervisningen. Jag vill återkomma till behovet att på allvar låta elevutvärderingar ingå i underlaget för sådan utvärdering och även ha utvärderingen som en viktig del i de enskilda lärarnas underlag för löneutveckling: engagerade och bra lärare ska märka det i plånboken! Det förtjänar dock att påpekas att en god skolledare även ska kunna ge vägledning till lärare, vars utvärdering inte är så positiv, om sätt att utvecklas till en bättre pedagog. Med det sagt är det också självklart att enstaka negativa utvärderingsresultat inte ska kunna förstöra en karriär - och att det är bra med många olika utvärderingar!

I artikeln i DN citeras Barack Obama:

”Om en lärare får en chans eller två eller tre men ändå inte bättrar sig, så finns det ingen ursäkt för att den personen ska fortsätta att undervisa. Jag är emot ett system som belönar misslyckanden och skydda den som begår dem från konsekvenserna. Alltför mycket står på spel. Bara det bästa är gott nog när det gäller våra barns lärare och skolorna där de undervisar."

Vi har väl alla minnen från skolan av bra lärare och en eller annan mindre bra. Tänk om de som lyckades mindre bra kunde fått återkoppling och vägledning att bli bättre...

---

Tidigare bloggar:
SKLs oklara tankar om lärararbetstider
Kommentarer till skolreformen
Är en tillnyktring till inställningen till lärarnas arbetstider på gång?

Mats Gerdau: M räddade lärarnas sommarlov

---
DN

Inga kommentarer: