onsdag 12 maj 2010

Vad vill den rödgröna röran med friskolorna?

I SvD rapporteras att S och V vill stoppa all nyetablering av friskolor i Stockholm medan MP har en lite annan syn på saken. I praktiken betyder det att S och V måste ändra på skollagen ("lika villkor"), där kommunerna inte längre har vetorätt mot friskolor.

MP vill inte vara med på det tåget, men förnekar sig inte ändå. Eftersom det kan bli besvärligt för skolor som mister en peng när en elev flyttar tycker att det ska bli svårare för elever att byta skola. Här visar MP sitt rätta betongansikte: skolan är inte till för eleverna, eleverna är till för skolorna.

Det man är överens om i den rödgröna röran är att kraven på ekonomisk balans och pedagogisk tydlighet ska höjas. Jag förutsätter då att motsvarande krav ska ställas på kommunala skolor, eller kommer kraven att vara högre på friskolorna vad gäller t ex redovisning av pedagogisk grund?


---

SvD, SvD

1 kommentar:

leakim sa...

mp.ett liberalt alternativ.vilket skämt