söndag 30 maj 2010

Vägtunneln är samhällsekonomiskt lönsam!

Moderaternas koalitionskollega Folkpartiet anordnade nyligen ett öppet möte om lösning av problemen kring Södra Huvudledens passage genom ett villaområde. Mötet har refererats på Lidingösidan. Förutom de vanliga upprepningarna av argumenten emot en tunnellösning kom det fram intressanta sakskäl som jag vill ge ytterligare spridning åt, nämligen den information som gavs av trafikexperten, tillika vice ordf i Tekniska Nämnden, Göran Tegnér (FP):

"Paul Matell är förvånad över att majoriteten inte vill utreda Noll-plus alternativet med planskilda korsningar. Det är lätt att förklara. Jämfört med Vägtunneln (alt. 2) innebär 0-plus alternativet:
• Sämre trafiksäkerhet: -1 svårt skadad eller dödad på 10 år, jämfört med -2,4 för vägtunneln
• Lägre drivmedelseffekter på sträckor, dvs lägre utsläpp:-2,9 % jämfört med -4,4 % för vägtunneln
• Sämre trafikbuller: -1 fastighet med trafikbuller över 55 dB(A) jämfört med -33 fastigheter för vägtunneln
• Ökat trafikbuller över 70 dB(A): +1 fastighet jämfört med -6 fastigheter för vägtunneln
• Sämre framkomlighet: lägre restidsvinster på sträckor: -13 800 fordonstimmar per år, eller -2,2 % jämfört med -23 200 fordonstimmar, eller -3,2 % för vägtunneln
• Oförändrat trafikarbete jämfört med -1,3 % för vägtunneln

Slutsats: 0-plus är sämre på alla punkter! Borde döpas om till 0-minus!

Paul Matell avslutar: ”Nu måste majoriteten förklara varför man ensidigt förordar ett samhällsekonomiskt olönsamt projekt”. Olyckligtvis visar WSP:s utredning felaktigheter betr. samhällsekonomin, eftersom EVA-modellen inte hanterar fördröjningar i korsningar korrekt. Mina egna kalkyler – i egenskap trafikexpert – visar dock att vägtunnelalternativet har en samhällsnytta som uppgår till ca 500 Mkr, jämfört med kostnaden på 409 Mkr. Nyttan är således 22 % högre än kostnaden. Vägtunneln är klart samhällsekonomiskt lönsam till och med vid den högre kostnadsnivån på 479 Mkr (409 +70 Mkr). Samhällsnyttan blir då 17.% högre än kostnaden.
Slutsats: Vägtrunneln är samhällsekonomiskt lönsam!

Noll-plus-alternativet uppfyller inga av de tre målen om säkerhet, miljö och framkomlighet tillräckligt bra och klart sämre än övriga vägalternativ. Noll plus-alternativet är bokstavligt talat ingen framkomlig väg och bör därför inte heller utredas!"

Till detta kommer att den beräknade årskostnaden är omkring 18 miljoner kronor. Det kan jämföras med senaste årets snöröjning som kostat omkring 9 miljoner kronor och skolor och förskolor som kostar över en miljard kronor! Däremot vore det bortkastade pengar att välja "0-plus-alternativet" eftersom det inte löser grundproblemet.

----

Se även Paul Lindquist

----

Inga kommentarer: